Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zatížitelnost a přechodnost drážních mostů - seminář

Zatížitelnost a přechodnost drážních mostů - seminář

Cyklus tří seminářů s možností získání osvědčení o absolvování odborného školení. Podmínkou je prezenční účast na všech částech školení a složení testu z odborných znalostí.
 

Cílem školení je specializované vzdělávání odborníků (primárně s oborem autorizace Mosty a inženýrské konstrukce) zabývajících se problematikou hodnocení existujících mostů, konkrétně určováním zatížitelnosti a přechodnosti drážních mostů.


Část 1/3 – Základy určování zatížitelnosti a přechodnosti (6. 10. 2021 od 14:00)

Základy hodnocení existujících konstrukcí (45 min)
doc. Ing. M. Sýkora, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Základní principy spolehlivosti stavebních konstrukcí; metody stanovení spolehlivosti při návrhu a hodnocení stavebních konstrukcí; nejistoty při hodnocení železničních mostů (ČSN 73 0038 a předpis S5/1).

Předpis S5/1 (45 min)
Ing. T. Šlais, SŽ, státní organizace
Základní koncepce a požadavky předpisu pro určování zatížitelnosti a přechodnosti drážních mostů, požadavky na evidenci zatížitelnosti, diagnostické průzkumy a hodnocení konstrukcí ze strany správce.

Základní principy určení zatížitelnosti a přechodnosti (45 min)
Ing. M. Drahorád, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí
Základní principy určení zatížitelnosti; úrovně určování zatížitelnosti a přechodnosti; metoda dílčích součinitelů a její aplikace, vliv podmínek přepravy na hodnoty dílčích součinitelů a spolehlivosti konstrukce.

Zatížení pro stanovení zatížitelnosti a přechodnosti (45 min)
Ing. T. Šlais, SŽ, státní organizace
Stálá zatížení, proměnná zatížení dopravní a nedopravní, kombinace zatížení a jejich účinků, možnosti přesnějšího stanovení zatížení v případě existujících konstrukcí.

Diagnostický průzkum zděných konstrukcí (30 min)
doc. Ing. M. Foglar, Ph.D., Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí
Průzkumné práce na zděných konstrukcích, způsoby jejich zadávání a vyhodnocování.


Část 2/3 – Betonové a zděné konstrukce (20. 10. 2021 od 14:00)

Zatěžovací zkoušky drážních mostů (40 min)
doc. Ing. P. Ryjáček, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Základní principy a možnosti provádění zatěžovacích zkoušek, využití zatěžovacích zkoušek při hodnocení existujících konstrukcí.

Hodnocení existujících zděných konstrukcí (30 min)
Ing. M. Drahorád, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí
Hodnocení existujících zděných konstrukcí z pohledu určování zatížitelnosti a přechodnosti.

Hodnocení existujících železobetonových konstrukcí (30 min)
doc. Ing. R. Šafář, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí
Hodnocení existujících železobetonových konstrukcí z pohledu určování zatížitelnosti a přechodnosti.

Diagnostický průzkum betonových konstrukcí - ŽB + přepjatý beton (40 min)
Ing. T. Vavřiník
Průzkumné práce na betonových a železobetonových konstrukcích, způsoby jejich zadávání a vyhodnocování.

Hodnocení existujících předpjatých konstrukcí (40 min)
doc. Ing. R. Šafář, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí
Hodnocení existujících předpjatých betonových konstrukcí z pohledu určování zatížitelnosti a přechodnosti.


Část 3/3 – Ocelové a spřažené ocelobetonové konstrukce (4. 11. 2021 od 14:00)

Diagnostický průzkum ocelových konstrukcí (45 min)
doc. Ing. P. Ryjáček, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Průzkumné práce na ocelových konstrukcích, způsoby jejich zadávání a vyhodnocování

Hodnocení existujících ocelových a ocelobetonových konstrukcí (75 min)
doc. Ing. P. Ryjáček, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Ing. M. Vlasák, SUDOP Praha, a.s.

Zásady hodnocení existujících ocelových a ocelobetonových konstrukcí z pohledu určování zatížitelnosti a přechodnosti.

Kombinovaná odezva mostu a koleje (45 min)
Ing. M. Vlasák, SUDOP Praha, a.s.
Kombinovaná odezva koleje a mostu z pohledu určování zatížitelnosti a přechodnosti mostů, způsoby analýzy a zavedení do výpočtu.

Ověření znalostí formou testu (30 min)


ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ PRVNÍ ČÁSTI:
6. 10. 2021 od 14 hod. (délka trvání 4 hod.)

Pro vstup do budovy se prosím na recepci prokažte potvrzením o očkování nebo negativním antigenním či PCR testem.


Jednotlivé semináře jsou akreditovány v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a jsou hodnoceny jedním bodem. Více informací o seminářích naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Semináře jsou také pořádány formou jednotlivých webinářů.


PŘIHLÁŠENÍ NA CYKLUS SEMINÁŘŮ SE ZÁVĚREČNÝM TESTEM:

Termín
Celková kapacita
10
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004281 Ing. Karel Šurý
2 0402553 Ing. Mikuláš Horník
3 0007140 Ing. Petr Nehasil
4 0013238 Ing. Jan Bažil
5 0013852 Ing. Jan Borový
6 0008674 Ing. Lukáš Zemek
7 0012177 Ing. Aleš Menšík
8 0011499 Ing. László Szíkora
9 0012336 Ing. Daniel Šindler Ph.D.
10 0009786 Ing. Ondřej Dědek
11 0010348 Ing. Ondřej Lojík Ph.D.
12 0014094 Ing. Štěpán Jakeš
13 0013691 Ing. Dalibor Gregor Ph.D.