Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zatížitelnost a přechodnost drážních mostů - část 1. - webinář

Zatížitelnost a přechodnost drážních mostů - část 1. - webinář

Cyklus tří na sebe navazujících webinářů.
 

Cílem školení je specializované vzdělávání odborníků (primárně s oborem autorizace Mosty a inženýrské konstrukce) zabývajících se problematikou hodnocení existujících mostů, konkrétně určováním zatížitelnosti a přechodnosti drážních mostů.


Část 1/3 – Základy určování zatížitelnosti a přechodnosti (6. 10. 2021 od 14:00)

Základy hodnocení existujících konstrukcí (45 min)
doc. Ing. M. Sýkora, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Základní principy spolehlivosti stavebních konstrukcí; metody stanovení spolehlivosti při návrhu a hodnocení stavebních konstrukcí; nejistoty při hodnocení železničních mostů (ČSN 73 0038 a předpis S5/1).

Předpis S5/1 (45 min)
Ing. T. Šlais, SŽ, státní organizace
Základní koncepce a požadavky předpisu pro určování zatížitelnosti a přechodnosti drážních mostů, požadavky na evidenci zatížitelnosti, diagnostické průzkumy a hodnocení konstrukcí ze strany správce.

Základní principy určení zatížitelnosti a přechodnosti (45 min)
Ing. M. Drahorád, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí
Základní principy určení zatížitelnosti; úrovně určování zatížitelnosti a přechodnosti; metoda dílčích součinitelů a její aplikace, vliv podmínek přepravy na hodnoty dílčích součinitelů a spolehlivosti konstrukce.

Zatížení pro stanovení zatížitelnosti a přechodnosti (45 min)
Ing. T. Šlais, SŽ, státní organizace
Stálá zatížení, proměnná zatížení dopravní a nedopravní, kombinace zatížení a jejich účinků, možnosti přesnějšího stanovení zatížení v případě existujících konstrukcí.

Diagnostický průzkum zděných konstrukcí (30 min)
doc. Ing. M. Foglar, Ph.D., Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí
Průzkumné práce na zděných konstrukcích, způsoby jejich zadávání a vyhodnocování.


Celý cyklus "ZATÍŽITELNOST A PŘECHODNOST DRÁŽNÍCH MOSTŮ" je rozdělen na tyto části:


ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
6. 10. 2021 od 14 hod. (délka trvání 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Termín
Celková kapacita
35
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010767 Ing. Marián Múdry
2 0009883 Ing. Pavel Štěpán
3 0601500 Ing. Jiří Viesner
4 0014094 Ing. Štěpán Jakeš
5 0011301 Ing. Jan Fojt Ph.D.
6 1006475 Ing. Libor Kožik
7 1007247 Ing. Jan Šimon
8 0010135 Martin Frűhauf
9 1202084 Ing. Ondřej Volák
10 0600809 Ing. Ivan Šír
11 0102551 Ing. Emanuel Novák
12 1201998 Ing. Gabriela Handlová
13 0012572 Jan Fassmann
14 0004326 Ing. Josef Spour
15 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
16 3000340 Ing. Ľuboš Kelčík
17 1004457 Ing. Radomír Hanák
18 0013470 Ing. Jiří Bacony
19 0601877 Ing. Jan Fiala
20 0202333 Ing. Jan Mourek
21 0602469 Ing. Václav Podlipný
22 0012829 Ing. Pavel Očadlík
23 1103744 Ing. Martin Chrástek
24 1006556 Ing. Martin Chaloupka
25 1004766 Ing. David Marván
26 1003985 Ing. Petr Nečesal
27 0010760 Ing. Petr Bílek
28 1006589 Ing. Miroslav Loučka
29 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D., Ing.Paed.IGIP
30 1201778 Ing. Radim Dostál
31 0006950 Ing. Miloš Novák
32 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
33 1104311 Ing. Jakub Horut
34 0011023 Ing. Jan Blažek
35 1006752 Ing. Tomáš Hollý
36 0008264 Ing. Jan Čapek
37 1202239 Ing. Petr Šedivý
38 0001853 Ing. Miroslav Hubka
39 0400450 Ing. Zdeněk Zeman
40 0501215 Ing. Petr Řezka