Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zatížitelnost a přechodnost drážních mostů - část 2. - webinář

Zatížitelnost a přechodnost drážních mostů - část 2. - webinář

Cyklus tří na sebe navazujících webinářů.
 

Cílem školení je specializované vzdělávání odborníků (primárně s oborem autorizace Mosty a inženýrské konstrukce) zabývajících se problematikou hodnocení existujících mostů, konkrétně určováním zatížitelnosti a přechodnosti drážních mostů.


Část 2/3 – Betonové a zděné konstrukce (20. 10. 2021 od 14:00)

Zatěžovací zkoušky drážních mostů (40 min)
doc. Ing. P. Ryjáček, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Základní principy a možnosti provádění zatěžovacích zkoušek, využití zatěžovacích zkoušek při hodnocení existujících konstrukcí.

Hodnocení existujících zděných konstrukcí (30 min)
Ing. M. Drahorád, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí
Hodnocení existujících zděných konstrukcí z pohledu určování zatížitelnosti a přechodnosti.

Hodnocení existujících železobetonových konstrukcí (30 min)
doc. Ing. R. Šafář, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí
Hodnocení existujících železobetonových konstrukcí z pohledu určování zatížitelnosti a přechodnosti.

Přestávka (15 min)

Diagnostický průzkum betonových konstrukcí - ŽB + přepjatý beton (40 min)
Ing. T. Vavřiník
Průzkumné práce na betonových a železobetonových konstrukcích, způsoby jejich zadávání a vyhodnocování.

Hodnocení existujících předpjatých konstrukcí (40 min)
doc. Ing. R. Šafář, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí
Hodnocení existujících předpjatých betonových konstrukcí z pohledu určování zatížitelnosti a přechodnosti.


Celý cyklus "ZATÍŽITELNOST A PŘECHODNOST DRÁŽNÍCH MOSTŮ" je rozdělen na tyto části:


ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
20. 10. 2021 od 14 hod. (délka trvání 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


 


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Termín
Celková kapacita
25
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0601551 Ing. Miroslav Teichman
2 0010767 Ing. Marián Múdry
3 0601500 Ing. Jiří Viesner
4 0011301 Ing. Jan Fojt Ph.D.
5 1006475 Ing. Libor Kožik
6 1007247 Ing. Jan Šimon
7 1202084 Ing. Ondřej Volák
8 0102551 Ing. Emanuel Novák
9 1201998 Ing. Gabriela Handlová
10 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
11 3000340 Ing. Ľuboš Kelčík
12 0602469 Ing. Václav Podlipný
13 0012829 Ing. Pavel Očadlík
14 1103744 Ing. Martin Chrástek
15 1006556 Ing. Martin Chaloupka
16 0010760 Ing. Petr Bílek
17 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D., Ing.Paed.IGIP
18 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
19 1104311 Ing. Jakub Horut
20 1202239 Ing. Petr Šedivý
21 0501215 Ing. Petr Řezka
22 0402181 Ing. Martin Klomínský
23 0001853 Ing. Miroslav Hubka
24 0010133 Ing. Pavel Kormaňák
25 0009883 Ing. Pavel Štěpán
26 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D
27 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
28 0014094 Ing. Štěpán Jakeš
29 0701294 Ing. Vlastislav Smutný
30 3000191 Mgr. Dušan Čižmár
31 0013373 Ing. Jan Bartaloš
32 1201778 Ing. Radim Dostál