Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Železniční tunel Zvěrotice – seminář

Železniční tunel Zvěrotice – seminář

Projekt a výstavba dvoukolejného železničního tunelu Zvěrotice.

Hlavní odborné téma – program akce:

Dvoukolejný železniční tunel Zvěrotice délky 370 m je v pořadí devátým z celkem jedenácti tunelů na IV: tranzitním železničním koridoru v úseku od Prahy ke státní hranici s Rakouskem. Jeho výstavba byla zahájena v březnu 2021, první kolej bude zprovozněna v první týdnu září tohoto roku a v prosinci již bude tunel provozován v obou kolejích. V průběhu projektování i realizace došlo k celé řadě změn, které souvisely s aplikací observační metody i optimalizací původně navrženého technického řešení. I když bylo téma publikováno v časopise Stavebnictví č. 3 a 4.2022, ne všechny informace a technické souvislosti bylo možné prostřednictvím textu a fotografií poskytnout. Přednáška je určena pro všechny, které problematika projektování a výstavby tunelů zajímá. Na praktickém příkladu se mohou seznámit nejen geotechnickou tématikou, ale i s úskalími úpravy technického řešení v průběhu výstavby. Na rozdíl od psaného textu má přednáška výhodu přímého kontaktu s autorem a možnost diskuse.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Libor Mařík

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
30. 11. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 2 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 29. 11. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
59
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 58
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0006965 Ing. František Stejskal