Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Železniční tunel Zvěrotice – seminář

Železniční tunel Zvěrotice – seminář

Projekt a výstavba dvoukolejného železničního tunelu Zvěrotice.

Hlavní odborné téma – program akce:

Dvoukolejný železniční tunel Zvěrotice délky 370 m je v pořadí devátým z celkem jedenácti tunelů na IV: tranzitním železničním koridoru v úseku od Prahy ke státní hranici s Rakouskem. Jeho výstavba byla zahájena v březnu 2021, první kolej bude zprovozněna v první týdnu září tohoto roku a v prosinci již bude tunel provozován v obou kolejích. V průběhu projektování i realizace došlo k celé řadě změn, které souvisely s aplikací observační metody i optimalizací původně navrženého technického řešení. I když bylo téma publikováno v časopise Stavebnictví č. 3 a 4.2022, ne všechny informace a technické souvislosti bylo možné prostřednictvím textu a fotografií poskytnout. Přednáška je určena pro všechny, které problematika projektování a výstavby tunelů zajímá. Na praktickém příkladu se mohou seznámit nejen geotechnickou tématikou, ale i s úskalími úpravy technického řešení v průběhu výstavby. Na rozdíl od psaného textu má přednáška výhodu přímého kontaktu s autorem a možnost diskuse.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Libor Mařík

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
30. 11. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 2 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 29. 11. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
59
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0006965 Ing. František Stejskal