Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Železniční tunel Zvěrotice – webinář

Železniční tunel Zvěrotice – webinář

Projekt a výstavba dvoukolejného železničního tunelu Zvěrotice.

Hlavní odborné téma – program akce:

Dvoukolejný železniční tunel Zvěrotice délky 370 m je v pořadí devátým z celkem jedenácti tunelů na IV: tranzitním železničním koridoru v úseku od Prahy ke státní hranici s Rakouskem. Jeho výstavba byla zahájena v březnu 2021, první kolej bude zprovozněna v první týdnu září tohoto roku a v prosinci již bude tunel provozován v obou kolejích. V průběhu projektování i realizace došlo k celé řadě změn, které souvisely s aplikací observační metody i optimalizací původně navrženého technického řešení. I když bylo téma publikováno v časopise Stavebnictví č. 3 a 4.2022, ne všechny informace a technické souvislosti bylo možné prostřednictvím textu a fotografií poskytnout. Přednáška je určena pro všechny, které problematika projektování a výstavby tunelů zajímá. Na praktickém příkladu se mohou seznámit nejen geotechnickou tématikou ale i s úskalími úpravy technického řešení v průběhu výstavby. Na rozdíl od psaného textu má přednáška výhodu přímého kontaktu s autorem a možnost diskuse.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Libor Mařík

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
30. 11. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 2 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 29. 11. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
50
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402345 Martin Rynda
2 1104376 Ing. Drahomír Gromotovič
3 0102380 Michael Novák DiS.
4 0013806 Ing. Lukáš Rácz
5 1104036 Ing. Petr Horký
6 0300140 Ing. Josef Kameník
7 0009541 Ing. Karel Kozel
8 1003639 Ing. Daniela Janevová
9 0401370 Ing. Stanislav Jaroš
10 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
11 0000836 Pavel Jenčík
12 0009660 Ing. Jiří Pavelka
13 0008173 Ing. Jan Frantl
14 1103134 Ing. Libor Habrnál
15 1002282 Ing. Martin Pospíšil
16 1003414 Ing. Gabriela Šoukalová
17 0010933 Ing. Ivana Fialová
18 1005350 Ing. Tomáš Macháček
19 1007119 Ing. Zdeněk Španěl
20 1104221 Ing. Jan Maršálek
21 1202239 Ing. Petr Šedivý
22 0013323 Ing. Petr Luka
23 1103080 Ing. Jan Peterek
24 1104031 Ivo Bůžek
25 0100046 Ing. Zdeněk Trávníček
26 0701163 Roman Štěpán
27 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
28 0012572 Jan Fassmann
29 1102990 Ing. Kamil Jordan
30 1101121 Ing. Richard Žák
31 3000326 Ing. Soňa Augustinová
32 0012298 Ing. Jan Ježek
33 1103191 Ing. Jan Kajan
34 0014826 Ing. Bc. Jiří Vaněček
35 0401096 Josef Veselý
36 0011006 Bohumil Kopřiva
37 0402360 Ing. Jan Chlupsa
38 1100275 Ing. Eva Hudečková
39 1302034 Daniel Boucník
40 1301724 Ing. Věra Řehůřková
41 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D.
42 0013251 Kryštof Rotkovský
43 0012296 Ing. Ondřej Zoc
44 0013789 Ing. Miloslav Polášek
45 0601963 Ing. Radek Adam
46 0402055 Ing. Miroslav Jícha
47 0202304 Ing. Oldřich Hřib
48 0202207 Ing. Bc. Martin Verner
49 0014156 Ing. Petr Hofman
50 0010385 Ing. Michal Šíf
51 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
52 1202279 Ing. Miroslav Veselý
53 0001788 Ing. Martin Jelínek CSc.
54 0001091 Ing. Ladislav Štefan
55 0602720 Ing. Jan Hejcman
56 1202292 Bc. Martin Kolařík
57 0011908 Ing. Štěpán Mazánek
58 0102724 Ing. Martin Peterka
59 0014006 Bc. Martin Juga
60 0014013 Ing. Stanislav Melichar