Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zemřel Ing. Svatopluk Zídek, přední osobnost Inženýrské komory

Zemřel Ing. Svatopluk Zídek, přední osobnost Inženýrské komory

Svatopluk Zídek S hlubokou lítostí oznamujeme odchod jedné z čelných osobností Inženýrské komory posledních desetiletí, Ing. Svatopluka Zídka. Ing. Zídek (+ 80) během své profesní dráhy stál jako stavbyvedoucí za desítkami realizací po celé republice. Za všechny je možné jmenovat hotel Thermal v Karlových Varech. Celoživotně byl nejen spojen s aktivním působením v představenstvu ČKAIT, byl i prezidentem Českého svazu stavebních inženýrů. Nebýt jeho a jím dlouhé roky pořádané mezinárodní konference Městské inženýrství, zůstávalo by toto téma mimo pozornost odborné i laické veřejnosti. Osobně si Ing. Zídka, který své noblesní vystupování ještě zdůrazňoval nepřehlédnutelnou postavou, spojuji s neutuchajícím zájmem o industriální dědictví. I díky jeho aktivitě a organizačním schopnostem se podařilo realizovat několik úspěšných ročníků bienále Industriální stopy, přiblížit a zachránit celou řadu technických památek. V osobě Ing. Svatopluka Zídka ztrácíme kovaného stavebního inženýra, skvělého odborníka a kolegu, který si energii, přehled a vůli posouvat hranice možného ve stavebnictví uchovával do posledních chvil svého naplněného života. Čest jeho památce a upřímnou soustrast za celou Inženýrskou komoru jeho blízkým.

Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT


Poslední rozloučení se koná 6. prosince 2023 v 11.00 ve Velké obřadní síni, krematorium Strašnice, Vinohradská 214, Praha.

Kondolenční listina – výběr oficiálních zpráv, řazeno podle data doručení
 • doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc., Katedra městského inženýrství, VŠB-TUO:
  Je mi to moc líto.
 • JUDr. Zdeněk Urbanec, sekretář RC Karlovy Vary:
  Dnes zemřel náš dlouholetý a aktivní člen Svatopluk Zídek. Čest jeho památce.
 • Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje:
  Hluboce mne zasáhlo, když jsem se od Vás dozvěděl o úmrtí pana Svatopluka Zídka. Dovolte mi, abych Vám nejenom jménem svým, ale i jménem Karlovarského kraje vyjádřil hlubokou soustrast a podporu v této těžké chvíli. Troufám si říct, že odešla jedna z největších osob českého stavebnictví, která se svými aktivitami mimořádně zasloužila o jeho rozvoj. Kromě toho, že působil v čele několika stavebních podniků a jako stavbyvedoucí stál za desítkami realizací po celé republice, podílel se po vzoru Německa na vzniku tří naprosto klíčových organizací, jež úspěšně fungují dodnes. Díky České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Českému svazu stavebních inženýrů se daří dlouhodobě hájit zájmy stavařů na národním poli a usilovat o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice. Při každém našem setkání bylo navíc vidět, že svou prací doslova žil. I přes těžkou nemoc, kterou se mu nakonec podařilo překonat, nepřestal být v tomto odvětví aktivní a přinášet do něj nové impulsy. Opustil nás výjimečný člověk, kterého jsme si vážili nejenom po profesní, ale i po lidské stránce. Bude nám všem velmi chybět.
 • Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea:
  Přijměte prosím mou hlubokou účast. Vaše bolest je i mou bolestí. Svatopluka jsem si nesmírně vážil a budu si ho vážit i nadále. Bez něj by nebylo v mnohých oblastech Centrum stavitelského dědictví v Plasích. Především se zasloužil o expozici statiky. Zároveň byl skvělým kamarádem.
 • Ing. Jindřich Pater, ČKAIT:
  Sváťa byl a bude legendou ČSSI a ČKAIT. Bojovník neskutečných rozměrů. Všem ukazoval svůj srdnatý boj s mnoha problémy, které jej v životě potkaly. Podporoval obnovení tradice spolkového života ve stavebnictví a byl u zrodu všeho, co bylo postupně nastartováno. Jeho pdnikání ve firmě, práce v ČSSI, angažovanost v ČKAI, zapojení v oblasti tecnických a kulturních památek, spoluzakladetelství tzv. V4 - setkávání zástupců odborných komor Česka - Slovenska - Polska a Maďarska, iniciátorství vydávání desítek publikací z této oblasti, založení mezinárodní konference MI v Karlových Varech, rozhýbání akcí v Žatci, spolupráce se středními školami, spolupráce s Bavorskou Komorou a dalšími německými profesními Komorami inženýrů ve výstavbě atd. Vždy vstřícný,veselý, pracovitý kolega a kamarád plný kontaktů na státní správu. Velmi sečtělý a chytrý člověk. Byl velkým vzorem i pro mě, byt´ jsme skoro stejného věku. Jsem hrdý i na takovou maličkost, když přijal pozvání od mojí manželky k nám domů na večeři při jedné z mnoha akcí Komory v Ostravě. Škoda, že už se nemohu od něj učit. Telefonický kontakt s ním a následná návštěva představitelů zahraničníích Komor při konferenci MI v Karlových Varech v půlce října 2023 bude poslední vzpomínkou, přesto jej - my všichni ve stavbenictví - budeme mít stále před očima. Čest jeho plodnému životu a čest jeho památce.
 • Maria i Zygmunt Rawicki, PIIB:
  Zprávu o Svatoplukově smrti jsme s manželkou přijali s velkým smutkem a lítostí. Se Svatoplukem jsem se setkal v roce 2000 na konferenci „MI“ v Karlových Varech a tehdy jsme podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Karlovými Vary a Krakovem. Od té doby se setkáváme každoročně u příležitosti setkání „velké“ a „malé“ Visegrádské skupiny V4, konferencí MI a dalších akcí. Naposledy jsme se viděli nedávno – letos v říjnu u příležitosti konference MI. Velkým zážitkem pro nás byl opět vidět Svat s vědomím, že jeho zdravotní stav je vážný a přesto se usmíval. Mohu říci, že jsme se Svatem po celých 23 let našeho vztahu přátelé. Bude nám chybět.
  Requiescat in pace - Nechť odpočívá v pokoji
 • Ing. Georgi Kordov, zástupce Svazu stavebních projektantů v Bulharské inženýrské komoře:
  Drazí přátelé
  S těžkým srdcem jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že pan Zídek zemřel. Pan Zídek vytvořil most spolupráce mezi vašimi inženýrskými komorami a komorou inženýrů v Bulharsku. Jeho obětavost, inženýrská kompetence, organizační nasazení a hluboká lidskost zůstanou navždy v našich myslích. Pan Svatopluk Zídek nám dal pocit, že jsme členy skvělé inženýrské komunity a na to nikdy nezapomeneme.
  Pro nás, bulharské inženýry, bylo ctí být přijat do velké rodiny evropských inženýrů a největší zásluhu na tom měl Ing. Zídek.
  Hluboká poklona a vděčnost jemu a jeho práci.
  Zůstane s námi navždy.
  A naší povinností je pokračovat v jeho práci a pilně pracovat na naší úzké spolupráci a přátelství – A my to uděláme!
  Pocta světlé památce velkého inženýra a muže - Svatopluka Zídka !
 • Ing. Ján Kyseľ, predseda Slovenskej odbornej sekcie Statika stavieb, SKSI:
  Smutná správa o úmrtí Ing. Svatopluka Zídka zarmútila aj množstvo stavebných inžinierov na Slovensku.
  Ing. Zídek bol v slovenskej odbornej stavebnej verejnosti vnímaný ako osobnosť, ktorého pôsobenie a charizma presahovala hranice Českej republiky. Dlhé desaťročia jeho neúnavnej činnosti spájali inžinierov z oblasti výstavby aj v krajinách V4, osobitne na Slovensku. Z jeho nevyčerpateľnej invencie vznikali aktivity, ako stretávanie sa regionálnych inžinierskych organizácií V4, rôzne odborné podujatia a konferencie, vydávanie spoločných odborných publikácií krajín V4, a pod. Dovoľujem si poprosiť o aktuálny kontakt (e-mail) na jeho manželku,synov a brata, aby som im mohol vo svojom mene ako aj v mene mnohých jeho priateľov zo Slovenska vyjadriť úprimnú sústrasť.
 • Dr. Gundela Metz, dlouholetá členka Vědecké rady konference MI KV, Saská IK:
  Jsem z toho velmi smutná, protože jsem pořád doufala, že se my, kolegové připravující konferenci, budeme moci s panem Zídkem ještě osobně setkat. Byla to jistě klamná naděje, neboť jsme všichni věděli, že pan Zídek je ve velmi špatném stavu. Smrt může být v takové situaci vysvobozením. Nechť tedy odpočívá v pokoji. Všichni členové vědecké rady konference budou na pana Zídka vzpomínat s úctou.
  Dnes je v Německu "Den zesnulých". Lidé zdobí hroby a vzpomínají na zesnulé. Ve hřbitovní kapli, v níž jsme před rokem pohřbili mého muže, se při této příležitosti - stejně jako každý rok - konal malý koncert. Sedím tam sama a nechávám si myslí projít ten úžasný společný život se svým mužem. Vzpomínám také na ostatní zesnulé z rodiny a okruhu známých. Teď jsem tedy do svých vzpomínek zahrnula i pana Zídka.
 • Dipl.-Ing.(TU) Karl-Heinz Bartl, viceprezident Duryňské IK:
  Vážené kolegyně a vážení kolegové z ČSSI a ČKAIT,
  s hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí našeho kolegy Ing. Svatopluka Zídka.
  Rádi bychom Vám i rodině vyjádřili hlubokou soustrast a ujistili Vás o naší podpoře.
  Dipl.-Ing. Svatopluk Zidek se neúnavně zasazoval o porozumění mezi evropskými inženýrkami a inženýry a za mnoho let své činnosti vytvořil pozoruhodné dílo evropské spolupráce.
  Truchlíme nad ztrátou velkého člověka a neúnavného, vždy laskavého kolegy.
  Na jeho činnost budeme s úctou vzpomínat.
  Ahoj Svatopluku.
 • Dr.-Ing. Heinrich Schroeter, Bayerische Ingenieurekammer-Bau:
  Bude nám všem velmi chybět.
  https://bayika.de/de/aktuelles/meldungen/2023-11-23_In-Gedenken-an-Ing-Svatopluk-Zidek.php
 • Alois Mikulášek:
  to je mi opravdu líto
 • Ing. Ján Tomko, člen Vědecké rady konferenci MI KV 2024, člen SKSI:
  Odišiel cenný človek s ktorým ma viaže dovolím si povedať 27 ročné priateľstvo a množstvo podnetných diskusií, ostanú už len nezabudnuteľné spomienky, R.I.P. Sváťo
  Je mi ľúto, že sa nebudem môcť osobne zúčastniť pohrebu, ale zrovna vtedy odlietam na dlhodobý pobyt do zahraničia.
 • OK ČKAIT Ostrava:
  kondolence
 • Ing. Jozef Živner, člen SKSI a ČKAIT:
  Smútiaca rodina
  budem si Ťa pamätať milý Sváťo, kým budem nažive Je ťažké akceptovať stratu pre mňa Tvojej osoby.
  Budem zdieľať smútok Tvojej rodiny!
 • Ing. Miloslava Veselá, CEO TOP EXPO – Jednatelka firmy a majitelka:
  Smutné, zejména když si uvědomím, co všechno odstonal a přitom zvládnul práci a ÚSMĚV ... vím to od pátku... a svítím
  Bohužel od 6.11. budu v zahraničí na dlouhodobě plánované akci.
 • Ing. Jaroslav Korbelář, předseda, ČSSI:
  Ing. Svatopluk Zídek začal pracovat po znovu založení Českého svazu stavebních inženýrů po roce 1989 v oblastní pobočce v Karlových Varech, která následně zakládala s jeho přičiněním Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Karlových Varech. Do chodu Českého svazu stavebních inženýrů se zapsal nesmazatelnými počiny a v období 2005 - 2011 zastával i funkci nejvyšší Prezidenta svazu. Pro naši oblastní pobočku byl nepostradatelným aktivním členem výboru a v této funkci organizoval mnoho zajímavých akcí, mnohdy přesahujících nejen hranice kraje, ale i hranice naší vlasti. Organizoval a byl otcem mezinárodních konferencí Městského inženýrství, Inženýrských problémů obnovy památek a setkávání regionálních delegací inženýrských svazů a komor Višegrádské čtyřky. Nelze se nezmínit o organizaci každoroční soutěže středních stavebních škol českého severozápadu nebo Adventních setkání stavařů několika krajů. Byl nositelem čestného odznaku ČSSI a jeho čestným členem. Působil v mnoha dalších institucích celostátního významu. Známe ho jako člověka veselého, vždy schopného řešit okamžitě jakoukoliv situaci, jako člověka oddaného naší společnosti. Jeho pracovitost byla příkladná a pro běžného člena nenapodobitelná. Známe jeho obrovskou vůli při dřívějším vážném ohrožení jeho zdravotního stavu, kdy vlastní vůlí se dokázal za pomocí moderní lékařské vědy uzdravit a najít opět smysl života v tvůrčí práci nejen pro náš svaz, ale i v dalších jiných institucích. Odešel nám někdo, na koho nelze nikdy zapomenout, někdo, kdo zanechal obrovskou stopu po své práci, kterou bude jen velmi obtížné nahradit. Houževnatost v každém jeho počinu bude vždy příkladem pro nás pro všechny, kteří měli tu možnost působit po jeho boku. Milý Svatopluku, v našem dalším činění budeš vždy našim nedosažitelným vzorem.
 • Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán hradu Bečov nad Teplou:
  Hrad Bečov a historie nikdy nezapomene na Ing. Svatopluka Zídka, našeho patrona, užasnou renezanční osobnost a pana inženýra s velkým „I“ - skutečného šlechtice mezi praktikujícími akademiky. Čest jeho památce!
 • Dipl.-Ing. Elmar Dräger; Dr.-Ing. Rico P. Löbig, Präsident Geschäftsführer – Ingenieurkammer Thüringen:
  Sehr geehrte Damen und Herren,
  am 27.11.2023 erhielten wir die traurige Nachricht, dass Herr Dipl.-Ing. Svatopluk Zídek ver-storben ist. Wir möchten auf diesem Weg unser tiefempfundenes Beileid übermitteln und wünschen den Hinterbliebenen viel Kraft bei der Bewältigung des schmerzhaften Verlustes. Herrn Zídek werden wir als einen Ingenieurkollegen in Erinnerung behalten, der sich engagiert für die Intensivierung des Dialogs zwischen Ingenieurkammern und Ingenieurverbänden ein-gesetzt hat und in seiner angenehmen Art stets ein geschätzter Kommunikationspartner war.
 • Ing. Andrey Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města Karlovy Vary:
  Vážení pozůstalí,
  prosím přijměte mou upřímnou soustrast se skonem pana Ing. Svatopluka Zídka.
  Byl člověkem, který zanechal nesmazatelnou stopu nejen v Karlových Varech, a nejen jako stavitel nebo inženýr. Zajímala ho také historie, památky a lidé v jeho pracovním okolí i jeho spoluobčané. Byl spoluzakladatelem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, působil jako prezident Českého svazu stavebních inženýrů nebo ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Byl u zrodu a dlouholetým členem Klubu přátel Karlových Varů nebo Rotary Clubu Karlovy Vary, po dlouhá léta organizoval mezinárodní konference „Městské inženýrství" v Karlových Varech, Bienále Industriální stopy a další důležité odborné akce, které pomáhaly nejen stavebnictví posouvat dál. Široké veřejnosti byl znám také jako představitel Regionálního stavebního sdružení a organizátor výstav For Arch Karlovy Vary.
  Za svou činnost a obrovskou energii byl také svým okolím oceňován, v roce 2009 byl v Senátu parlamentu České republiky vyhlášen „Osobností stavitelství České republiky," a uznání se mu dostalo také od jeho domovského města, které mu udělilo v roce 2014 čestné občanství.
  Přijměte prosím mou upřímnou soustrast nad ztrátou vzácného člověka, navždy zůstane v našich vzpomínkách.
  S úctou
  Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
  primátorka města Karlovy Vary
 • Ing. Anna Vlášková, Regionální stavební sdružení Karlovy Vary:
  Ing. Svatopluk Zídek zanechal v Karlových Varech silnou stopu. Jako osobnost stavitelství i jako člověk.
  Byl mimo jiné nejen předsedou oblastní kanceláře ČKAIT, ale byl i zakladatel a první předseda Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary.
  Všichni, co jsme ho znali na něj budeme zde v Karlových Varech s úctou vzpomínat.
 • Ing. Edita Cmarková, predsedníčka V-RZ SKSI Trnava:
  Dovoľte mi, aby som v tejto veľmi smutnej chvíli, keď sme sa dozvedeli o úmrtí nášho spoločného priateľa Ing. Svatopluka Zídka, vyjadrila za celý výbor Regionálneho združenia SKSI Trnava svoju úprimnú ľútosť a sústrasť rodine, ako aj celej Českej komore autorizovaných inžinierov a technikov.
  Odišiel človek, na ktorého sme sa mohli spoľahnuť a len cas môže zoceliť tak veľkú ranu. Ing. Zídka sme považovali nielen za nášho odborného partnera, čestného člena našej komory, ale najmä úprimného a vynikajúceho dlhoročného priateľa a odborníka.
  Cítime s Vami v týchto ťažkých chvíľach. Prajeme Ván veľa sily na prekonanie toho jediného, co nemôžeme nikdy zmeniť. Prijmite našu úprimnú sústrasť.
24. 11. 2023