Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Změna adresy sídla organizace NIPI (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace)

Změna adresy sídla organizace NIPI (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace)

Na žádost předsedkyně krajské organizace NIPI PhDr. Jany Petrové oznamuje oblastní kancelář ČKAIT v Plzni všem svým členům změnu adresy sídla této organizace od 31. 7. 2013:

NIPI ČR, o. s.
Krajské konzultační středisko Plzeňský kraj
nám. Republiky 28 (pasáž Slávie, dříve Čas, vchod A, č. 218a) - do 31. 7. 2013 Koterovská 134, 301 00 Plzeň
tel.: 377 224 879, 604 516 127
www.nipi.cz
konzultační hodiny: středa 8:00 - 11:00

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace - Krajské konzultační středisko Plzeňský kraj - poskytuje odborné konzultace a vydává metodická stanoviska pro oblast bezbariérového užívání staveb ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

16. 08. 2013