Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Změny vedení stavebního deníku od 1. ledna 2021

Změny vedení stavebního deníku od 1. ledna 2021

Od 1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která upravuje náležitosti vedení stavebního deníku. Podle této novely je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě u veřejných zakázek v nadlimitním režimu. Jak však zajistit v elektronické formě deníku otisk autorizačního razítka, které je v elektronické formě plánováno až od 1. 7. 2023? Postup najdete ve stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

04. 02. 2021