Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Znalecké posudky ve stavebnictví a nové znalecké právo – seminář

Znalecké posudky ve stavebnictví a nové znalecké právo – seminář

Hlavní odborné téma – program akce:

  • Znalecké posudky v občanskoprávních sporech.
  • Význam znaleckých posudků ve stavebnictví.
  • Použití znaleckých posudků v řízení před soudem.
  • Nová úprava znaleckého práva účinná od 1. 1. 2021.
  • Prováděcí vyhlášky k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.
  • Správné zadání znaleckého posudku.
  • Možnosti kritiky nevyhovujícího posudku, časté vady znaleckých posudků.
  • Odpovědnost znalce.
  • Judikatura ke znaleckým posudkům a jejich hodnocení soudem.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Dr. Josef Černohlávek

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ: 28. 11. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 27. 11. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
62
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0011623 Ing. Michal Uhrin
2 0005446 Ladislav Novotný
3 1201474 Josef Škoda