Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Znalecké posudky ve stavebnictví a nové znalecké právo – webinář

Znalecké posudky ve stavebnictví a nové znalecké právo – webinář

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Znalecké posudky v občanskoprávních sporech.
 • Význam znaleckých posudků ve stavebnictví.
 • Použití znaleckých posudků v řízení před soudem.
 • Nová úprava znaleckého práva účinná od 1. 1. 2021.
 • Prováděcí vyhlášky k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.
 • Správné zadání znaleckého posudku.
 • Možnosti kritiky nevyhovujícího posudku, časté vady znaleckých posudků.
 • Odpovědnost znalce.
 • Judikatura ke znaleckým posudkům a jejich hodnocení soudem.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Dr. Josef Černohlávek

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ: 28. 11. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 27. 11. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
2 0602676 Ing. Jan Berger
3 1101121 Ing. Richard Žák
4 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
5 1006751 Ing. Martin Valášek
6 1102489 Ing. Milan Chrobák
7 0102635 Bc. Marek Potclan
8 1007500 Ing. František Vajkay Ph.D.
9 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
10 0012723 Zdeněk Fišer
11 1103976 Ing. Jan Chalcař
12 0009069 Ing. František Kačaba
13 0003224 Eva Jakubková
14 0601652 Ing. Monika Kopecká
15 0010933 Ing. Ivana Fialová
16 1103443 Ing. Jiří Zavadil Ph.D.
17 0014205 Ing. Michal Drozd
18 1004717 Ing. Jan Hlavatý
19 0012883 Ing. Tereza Rysová
20 0015297 Ing. Michal Žižkovský
21 0401643 Ing. Pavel Rubáš Ph.D.
22 1005195 David Novák
23 1007132 Ing. Radim Hubený
24 0014926 Ing. Martin Ujházi
25 0012804 Ing. Lenka Cihelková
26 0000641 Ing. Jana Hejnalová
27 0013684 Ing. Martin Chromjak
28 0001103 Ing. Luboš Kotlář
29 0700892 Yvona Náglová
30 1005680 Ing. Karel Vlček
31 0602324 Ing. Jiří Havrda
32 0002887 Ing. Jaroslav Volek
33 1005267 Zdeněk Zbořil
34 0701581 Lenka Straková
35 0602695 Ing. Martin Oliva
36 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
37 1005306 Ing. Kateřina Bártová
38 1001410 Ing. Miroslav Reichstäter
39 1007286 Ing. Marek Dohnálek
40 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
41 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
42 1007109 Ing. Aleš Kupča
43 0005881 Ing. Richard Motyčka
44 0009541 Ing. Karel Kozel
45 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
46 0010598 Josef Vencl
47 0007696 Ing. Roman Kučera
48 0202495 Ing. arch. Jaroslav Bečvář
49 1003640 Ing. Iva Mejzlíková
50 1004424 Ing. Milan Pokorný
51 1007041 Ing. Michal Příkazský
52 0501368 Ing. Věra Vanerová
53 1102332 Ing. Marek Lukáš
54 1102643 Vratislav Bajgar
55 1100781 Ing. Jan Krömer
56 1000247 Ing. Jaroslav Novotný
57 1200656 Alois Večeřa
58 1302034 Daniel Boucník
59 1003093 Ing. Rostislav Bílek
60 0004997 Ing. Aleš Voženílek
61 0300801 Ing. Pavel Korima
62 0008219 Ing. Petr Martinec
63 0013390 Ing. Ondřej Machek
64 0102551 Ing. Emanuel Novák
65 0700636 Tomáš Grubner
66 1301656 Ing. Pavel Markusík
67 0700232 Miroslav Němčák
68 1002949 Ing. Antonín Pokorný
69 1006324 Ing. Jiří Vranečka
70 0003738 Ing. Karel Hataš
71 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
72 0300068 Ing. Viktor Weilguny
73 0101446 Ing. Pavel Zeman
74 0501181 Ing. Michal Vojáček
75 0201519 Ing. Jiří Růžička
76 1301673 Ing. Petr Chytil
77 1100036 doc. Ing. Karel Kubečka Ph.D., MBA
78 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
79 1104300 Ing. Robert Malchárek
80 0701253 Ing. David Tesař
81 0101168 Martin Kolouch
82 1003316 Ing. Zuzana Bandochová
83 1100094 Ing. Ivo Čech
84 0006802 Ing. Petr Pavlíček
85 0701635 Ing. Jana Mayerová
86 0600389 Petr Bártík
87 1006834 Mgr. Petr Bláha
88 1103464 Ing. Zbyněk Plšek
89 1102838 Ing. Petr Skalík
90 1301157 Jan Čop
91 1202406 Ing. et Ing. Jan Štefaňák Ph.D.
92 1200884 Ing. Petr Hošek
93 1007154 Ing. Filip Řezník
94 0006821 Milan Bartoloměj
95 0013523 Michal Berka
96 0012490 Ing. Petr Duník
97 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
98 1006603 Ing. Petr Auf
99 0201785 Ing. Tomáš Křivanec
100 0013257 Ing. Petr Müller
101 0012764 Ing. Přemysl Havlík
102 1103280 Ing. Martin Langer
103 0700579 Ing. Pavel Slezák
104 1006654 Ing. Rostislav Doubek
105 0010286 Filip Volák
106 0014617 Jan Dvořák
107 0102646 Ing. Martin Kolář
108 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
109 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
110 1102337 Ing. Marta Bílková
111 1003960 Ing. Karel Kafka
112 0014118 Ing. Václav Jezbera
113 1302066 František Hruboň
114 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
115 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
116 1400187 Ing. František Komínek
117 1301844 Ing. Tomáš Macík
118 1102842 Ing. Ivo Swaczyna
119 0301608 Kristýna Knapová
120 0013342 Ing. Martin Tuháček
121 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
122 1103876 Ing. Richard Skopal
123 0402637 Pavel Leiblinger
124 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
125 0100537 Ing. Vladimír Konrád
126 0300358 Ing. Zdeněk Kubinčan
127 0700198 Ing. Milan Nágl
128 1101282 Ing. Petr Weczerek
129 1101694 Ing. Tomáš Čárek
130 0201674 Ing. Marek Weishäupl
131 0006159 Irena Kotková
132 1201746 Ing. Martin Černý
133 1302520 Ing. Vítězslav Strnadel
134 1104156 Ing. Ladislav Kubiczek
135 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
136 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
137 1000392 Ing. Miloš Černý