Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpráva o Valné hromadě OK Jihlava dne 7.1.2015.

Zpráva o Valné hromadě OK Jihlava dne 7.1.2015.

Ve středu dne 7.1.2015 proběhla v prostorách Gotického sálu Radnice Jihlava Valná hromada oblasti Jihlava. Zúčastnilo se 106 členů oblasti, což je 11,8 % a věkový průměr byl 55,8. Na Valné hromadě byli přítomní seznámeni se Zprávou o činnosti za rok 2014, Plánem činnosti OK na rok 2015 a proběhly volby nového výboru. Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček informoval o práci ČKAIT a byl představen nový ředitel Kanceláře komory v Praze Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. Podrobné informace o jednání najdete v příloze.

21. 01. 2015