Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpravodaj 2/20

Zpravodaj 2/20

Zpravodaj pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje.

Obsah:

  • Jednotný program činnosti
  • Členské příspěvky OP ČSSI, z.s. Hradec Králové 2020
  • Usnesení Výroční členské schůze oblastní pobočky ČSSI, z.s.
  • Stavba roku Královéhradeckého kraje 2020

Ročník 30
Duben 2020

22. 04. 2020