Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZPRAVODAJ 4/19

ZPRAVODAJ 4/19

ZPRAVODAJ
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH
JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
ING. JOSEF MACH OSLAVIL DEVADESÁTÉ PÁTÉ NAROZENINY
SOUPIS STAVEB PŘIHLÁŠENÝCH DO SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2019 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
VYHLÁŠENÍ 16. ROČNÍKU CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2019
NOVÁ RÁMCOVÁ SMLOUVA S T-MOBILE
DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
POZVÁNKA NA FOR ARCH 2019

ROČNÍK 29

ZÁŘÍ 2019

Zpravodaj viz příloha

02. 09. 2019