Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpravodaj 4/21

Zpravodaj 4/21

Zpravodaj 4/21

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

viz příloha

02. 08. 2021