Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpravodaj 5/2020

Zpravodaj 5/2020

ZPRAVODAJ

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové,

oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

viz příloha

 

15. 12. 2020