Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

1. 1. 2022 - 8. běh projektu Celoživotní vzdělávání ČKAIT

1. 1. 2022 - 8. běh projektu Celoživotní vzdělávání ČKAIT

Připomínáme členům Komory konec 7. a začátek 8. běhu projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT (2022-2024).

Informace k celoživotnímu vzdělávání jsou podrobně popsány v Informacích pro členy a Informacích pro pořadatele, a to včetně jednoduché nápovědy.