Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ústí nad Labem
10. únor 2009

USNESENÍ VHO ČKAIT Ústí nad Labem 2009

která se konala dne 13. ledna 2009 v Národním domě v Ústí nad Labem Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje: Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2008, přednesenou přednostou oblasti panem Ing. Martinem Mandíkem a plán činnosti OK ČKAIT na rok 2009. Valná hromada bere na vědomí: Informaci o činnosti dozorčí komise ČKAIT za rok 2008, přednesenou Ing. Janem Fialou, členem DK .

Pardubice
9. únor 2009

Valná hromada ČKAIT Pardubice

16. valná hromada ČKAIT Pk se uskutečnila v pondělí 19.ledna v Kongresovém sálu Domu techniky v Pardubicích. VH se zúčastnilo 185 AO tj. 20,26 % členů v Pk. Čestní hosté: Ing. Roman Línek – 1. místohejtman Pardubického kraje, Ing. Jaroslav Deml – primátor Pardubic, Ing. Alena Páralová – poslankyně Parlamentu ČR, František Vacek – předseda představenstva Krajské hospodářské komory, Ing. Roman Sodomka, Ph.D. – ředitel KHK, doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc. – vedoucí katedry dopravní infrastruktury DFJP,

Olomouc
9. únor 2009

Zpráva a usnesení z valné hromady oblasti Olomouc

Dne 26.1.2009 se konala valná hromada oblasti Olomouc. Valná hromada Olomouc Usnesení z VH Olomouc

ČKAIT
9. únor 2009

Návrhy na řešení současné ekonomické situace

které vzešly z diskuze na zasedání "Středního podnikatelského stavu", kterého jsme se aktivně zúčastnili. Navrhujeme opatření v níže uvedených oblastech: Měnová a finanční oblast realizovat opatření vedoucí k obnově fungování mezibankovního trhu nesnižování objemů financování firem nezvyšování úrokových měr stanovit harmonogram kroků potřebných pro vstup ČR do eurozóny kapitálově posílit ČMZRB a využít ji na zajištění provozního financování především MSP

Ostrava
9. únor 2009

Usnesení valné hromady oblasti Ostrava konané dne 27. 1. 2009

Valná hromada schvaluje : Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře ČKAIT v Ostravě za rok 2008, přednesenou p. Ing. Svatoplukem Bijokem - přednostou oblasti. Zprávu o činnosti dozorčí rady ČKAIT a kontrole činnosti OK Ostrava v roce 2008, přednesenou členem DR ČKAIT p. Ing. Josefem Sláčalem, CSc.

Ostrava
9. únor 2009

Zpráva přednosty OK ČKAIT Ostrava přednesená na Valné hromadě

Vážené kolegyně a kolegové, milí hosté. Dnešní valná hromada České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Ostrava je již v pořadí 17. Loňská se uskutečnila v těchto prostorách.Datum konání: dne 28. 1. 2008 Počet členů oblasti: 2233 Účast členů na VHO: 228 členů a 28 hostů % účasti: 10.2 Zpráva o činnosti naší oblasti má tyto body: Členská základna Činnost a jednání výboru oblasti: Program celoživotního vzdělávání ČKAIT Nové aktivity - Informační kancelář, soutěž MSK

Karlovy Vary
9. únor 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26.ledna 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26.ledna 2009 Kontrola zápisu ze 6. října 2008 Všechny uložené úkoly s termínem do 26.ledna byly splněny Adventního setkání se uskuteční dne 12.12. v Ostrově se účastnilo celkem 188 hostů, z toho 86 členů ČKAIT Úkol Ing. Zídka a paní Jágrové byl splněn. Ve dnech 7.-8.ledna byly připraveny a rozeslány pozvánky na Valnou hromadu, která se bude konat 3.února 2009, všem členům oblasti KV.

Karlovy Vary
9. únor 2009

Informace o jednání Valné hromady oblasti ČKAIT Karlovy Vary, konané dne 3.2.2009 ve společenském sále Krajské knihovny

Informace o jednání Valné hromady oblasti ČKAIT Karlovy Vary, konané dne 3.2.2009 ve společenském sále Krajské knihovny Jednání v pořadí poslední valné oblastní hromady v roce 2009 se uskutečnilo 3.2.2009 poprvé ve společenském sále Krajské knihovny. Vedle účasti celkem 80 členů ČKAIT (tj 9,6 % členské základny oblasti, která činí 833 členů) bylo dále přítomno 17 hostů a 3 novináři. Valnou hromadu řídilo pracovní předsednictvo ve složení : Ing. Pavel Křeček, Ing. Lenka Zimová, Ing. Miloslav Rychtář a Ing. Svatopluk Zídek.