Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Karlovy Vary
9. únor 2009

Informace o jednání Valné hromady oblasti ČKAIT Karlovy Vary, konané dne 3.2.2009 ve společenském sále Krajské knihovny

Informace o jednání Valné hromady oblasti ČKAIT Karlovy Vary, konané dne 3.2.2009 ve společenském sále Krajské knihovny Jednání v pořadí poslední valné oblastní hromady v roce 2009 se uskutečnilo 3.2.2009 poprvé ve společenském sále Krajské knihovny. Vedle účasti celkem 80 členů ČKAIT (tj 9,6 % členské základny oblasti, která činí 833 členů) bylo dále přítomno 17 hostů a 3 novináři. Valnou hromadu řídilo pracovní předsednictvo ve složení : Ing. Pavel Křeček, Ing. Lenka Zimová, Ing. Miloslav Rychtář a Ing. Svatopluk Zídek.

Pardubice
6. únor 2009

Usnesení valné hromady ČKAIT oblasti Pardubice

konané dne 19.1.2009 Valná hromada v rámci působnosti OK ČKAIT Pardubice schvaluje dle § 16 Organizačního řádu ČKAIT zprávu o činnosti oblastní kanceláře ČKAIT a zprávu o hospodaření za rok 2008, kterou přednesl přednosta ing. Vlastimil Moucha. Valná hromada bere na vědomí: zprávu Dozorčí komise ČKAIT, kterou přednesl Ing. Vlastimil Klazar, člen DR ČKAIT, vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka, provedenou volbu delegátů na Shromáždění delegátů ČKAIT, který se bude konat v Praze dne 21.3.2009.

Ústí nad Labem
5. únor 2009

Zápis z VHO ČKAIT OK Ústí nad Labem, konané dne 13. 01. 2009 v Národním domě v Ústí n. L.

Jednání VHO se řídilo programem podle rozeslané pozvánky, došlo pouze k dílčí změně pořadí jednacích bodů, Volby byly přesunuty za bod č. 2.Uvítání, slavnostní zahájení Provedl přednosta OK Ing. Martin Mandík. Přivítal přítomné hosty.

Karlovy Vary
18. prosinec 2008

Návrh na usnesení valné homady - odpověď ČKAIT

Vážení kolegové, Inženýři Odvody,Harzer,Kraus,Zapletal a Forejt členové OK ČKAIT Karlovy Vary Vážení kolegové, na řádném zasedání výboru OK ČKAIT v Karlových Varech dne 9.12. jsme projednali Váš návrh na zařazení jako jeden z bodů usnesení Valné hromady ČKAT naší oblasti, která se koná dne 2.února 2009, povinnost členů ČKAIT předkládat své projekty ČKAIT ke kontrole kvalitního provádění práce. Váš návrh nemůžeme účastníkům Valné hromady doporučit pro začlenění do usnesení z následujících důvodů :

Ústí nad Labem
9. prosinec 2008

Nabídka Severočeského divadla

Cestovní kancelář M´plus travel, a.s. -touroperator, Ústí n.L., projektový ředitel Karel Sladký si Vás dovoluje pozvat na představení "Madama Butterfly" a na "Vánoční setkání dětí v Divadle" v předvečer zahájení oslav 100. výročí založení Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem. Zakoupením vstupenky na "Madama Butterfly" (cena 1000,- Kč) získáte pozvání pro čtyři osoby na "Vánoční setkání dětí v Divadle" (poměr dětí je na Vás). Vánoční setkání dětí je mimo jiné určeno pro děti z dětských domovů v Ústí n.L. (Tisá, Střekov a Severní terasa). Kontaktní osoba: Květa Vonešová, tel.

ČKAIT
4. prosinec 2008

ITÁLIE

Příslušným orgánem pro uznávání odborných kvalifikací v Itálii je Ministero della Giustizia (Ministerstvo spravedlnosti), kam je tedy třeba všechny žádosti o uznání zasílat. Itálie implementovala směrnici 36/05 a legislativní nařízení č. 206 z 9. listopadu 2007, vydaného jako Doplněk oficiálního věstníku italské republiky č. 261, strana 135.

ČKAIT
4. prosinec 2008

MAĎARSKO

Pokud občan členské země EU, který získal své odborné vzdělání (kvalifikaci) v EU, uvažuje o vykonávání nějaké regulované činnosti ve stavebním oboru v Maďarsku, musí nejprve požádat o uznání této jeho odborné kvalifikace. Kompetentním orgánem, který zodpovídá za uznávání odborné kvalifikace je Inženýrská komora v Budapešti (Budapest and Pest County Chamber of Engineers). Proto, prosím, adresujte případné žádosti přímo této komoře. Kontakt: Internet: www.bpmk.hu

ČKAIT
4. prosinec 2008

IRSKO

Ministerstvo školství (vzdělávání) a věd Irska působí jako koordinátor a kontaktní subjekt pro plnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES (o uznávání odborných kvalifikací), nicméně odpovědnost za uznávání kvalifikace pro příslušné profese mají kompetentní orgány (úřady) pro jednotlivé zákonem regulované profese.