Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ústí nad Labem
31. květen 2006

Plánované akce CŽV na II. pololetí 2006

V měsíci září: - Stavební zákon, platný od 1.1.2007 - Legislativní požadavky zákona o odpadech, odpadové hospodářství původce se zaměřením na stavebnictví. V měsíci říjnu: - Správní řád v oblasti výstavby - Akustika a osvětlení - CD PROFESSIS - Nízkoenergetické stavby - Autorizovaný inspektor ve stavebním procesu V měsíci listopadu: - BOZP - aktuální změny v předpisech - Nové povinnosti pro uchovávání a vyřazování dokumentů (archivní řád) - Výkony a honoráře v projektové činnosti autorizovaných osob - Stavební zákon, platný od 1.1. 2007 V měsíci prosinci:

Ústí nad Labem
31. květen 2006

Usnesení z valné hromady 2006 - OK ČKAIT UL

Dne 19.1. 2006 se konala valná hromada OK ČKAIT Ústí n.L., zde přikládáme usnesení VHO UL Usnesení-2006.doc dále zprávu z mandátní komise VHO UL Zpráva mandátní komise-2006.doc a zprávu z valné hromady VHO UL Zpráva z VHO-2006.doc .

Ústí nad Labem
31. květen 2006

Zájezd do Švýcarska

Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary pořádá zájezd Kolegia od 12. do 15. října 2006 do Švýcarska. Předběžný program: 12. října odjezd z Prahy ve večerních hodinách; 13. října Švýcarsko, Zürich - celodenní program v Zürichu, program pro Kolegium - konverze v doprovodu švýcarské architektky Ady Weber, bydlení v hotelu v Zürichu nebo poblíž; 14. října Švýcarsko - celodenní program (zatím neurčen) bydlení v hotelu (nejlépe možná v tomtéž jako předchozí den); 15. říjen Německo, poznávací cesta domů do Prahy - příjezd do Prahy v termínu garantujícím provoz metra.

ČKAIT
30. květen 2006

Rozsudek v právní věci žalobce ČKAIT proti ÚOHS

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČKAIT
5. duben 2006

INFORMACE NA VĚDOMÍ VŠEM STAVEBNÍM ÚŘADŮM V ČR

Dozorčí rada České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dává tuto informaci na vědomí a pro potřebu stavebním úřadům v České republice. V současné době eviduje kancelář ČKAIT 1222 autorizovaných osob, které mají pozastavenu autorizaci na vlastní žádost, nebo kterým byla pozastavena autorizace z disciplinárních důvodů. Po dobu pozastavení autorizace nelze na tyto osoby pohlížet jako osoby oprávněné k výkonu vybraných činností ve výstavbě, ve smyslu stavebního zákona č.50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nemohou tedy takové činnosti vykonávat.

Karlovy Vary
11. březen 2006

Informace o jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 13.02.2006

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 13. února 2006 Kontrola zápisu z 9. ledna 2006 Všechny uložené úkoly byly splněny. - semináře, pořádaného v rámci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT dne 19. ledna 2006, na téma „Progresivní betonové konstrukce“, se zúčastnilo celkem 48 osob, z toho 42 členů ČKAIT. - semináře „Finance a daně autorizovaných osob 2005/2006“, který se uskutečnil 2.2.2006, se zúčastnilo cekem 51 osob (50 členů ČKAIT) - Valná hromada OK ČKAIT Karlovy Vary byla hodnocena pozitivně jak účastníky tak i

Ústí nad Labem
8. březen 2006

Autorizovaný inspektor - informace

Základní informace: autoriz.inspektor.doc Od Ing. Zimové z ČKAIT Praha nám došla informace, že ministr pro místní rozvoj odsouhlasil koordinační radu pro autorizaci inspektorů. Koordinační rada se sešla zatím jednou, zvolila předsedu Doc. Ing. Pavlíka. Přihlášky se zatím nepřijímají, pouze záznamy. Až budou formuláře přihlášek, budou rozeslány zájemcům.

ČKAIT
6. březen 2006

Sníh

Začátek roku 2006 nám všem naléhavě připomenul, že statiku budov nelze v žádném případě brát na lehkou váhu. V případě jejího podcenění se totiž jedná nejen o hmotné škody, ale i o lidské životy. V uvedeném období napadlo ve velké části Evropy nebývalé množství sněhu a až na malé výjimky jeden a půl měsíce silně mrzlo. Pouze staří pamětníci vzpomínali na to, kdy nás naposledy příroda obdařila tak nebývalou sněhovou nadílkou. Klimatické extrémy vedly k tomu, že v zasažených oblastech byly důkladně prověřeny nosné systémy různých typů budov.