Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
19. říjen 2021

Cena ČKAIT v rámci Stavby roku 2021

Unikátní technické řešení zamezující výlukám i riziku havárií železniční dopravy u Karlových Varů na úseku Chomutov – Cheb získalo během letošních cen Stavba roku 2021 vysoké uznání odborné veřejnosti. Cena ČKAIT za realizaci díla s názvem „Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek–Dalovice“ byla udělena autorům z projektové kanceláře H-PRO GEO s.r.o. a dodavatelům Chládek&Tintěra a.s. a STRIX Chomutov a.s. Cenu předal Ing. Pavel Křeček, čestný předseda ČKAIT.

SVI ČKAIT
7. říjen 2021

Cena Inženýrské komory - videa a katalog oceněných staveb

Podívejte se na stavby oceněné Cenou Inženýrské komory! Playlist YouTube k Ceně Inženýrské komory byl rozšířen o tato videa:

ČKAIT
1. říjen 2021

Ocenění za pomoc v obcích postižených tornádem a vichřicí

Předseda ČKAIT předal čestná uznání celkem 28 autorizovaným osobám, které významně pomáhaly na jižní Moravě a Lounsku při odstraňování následků a řešení problémů způsobených živelní katastrofou. Slavnostním předáním byla zahájena konference Inženýrský den, kterou pořádala ČKAIT ve středu 22. září v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně.

ČKAIT
10. září 2021

Do finále o titul Stavba roku 2021 porota poslala 33 staveb ze všech regionů

Celkem 33 nominací na tituly Stavba roku 2021 a 2 nominace na titul Zahraniční stavba roku 2021, byly oznámeny v pondělí 6. září 2021 na slavnostním nominačním večeru v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Hlavním organizátorem soutěže je každoročně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

ČKAIT
7. září 2021

Společné stanovisko MMR a ÚOHS k problematice nárůstu cen stavebních materiálů

V posledních měsících dochází k podstatnému nárůstu cen (desítky až stovky procent) dodávek některých stavebních materiálů (zejména betonářská ocel, železný šrot, hutní výrobky, řezivo a deskový materiál, tepelné izolace, hydroizolace, geotextilie, plastové potrubí) z důvodu jejich nedostatku na trhu. S tím souvisí také prodlužování jejich dodacích lhůt. Tato situace navazuje na změny na trhu způsobené pandemií Covid-19, má však více ekonomických důvodů.

SVI ČKAIT
30. červenec 2021

Informační den ČKAIT pro občany z obcí postižených tornádem

Dne 3. 8. 2021 ČKAIT pořádá informační den pro občany z obcí postižených tornádem. Na programu jsou individuální poradny a workshop.

ČKAIT
2. červenec 2021

ČKAIT vyzývá inženýry a techniky v oboru pozemní stavby k pomoci jižní Moravě

Vyzýváme autorizované inženýry a techniky z oboru pozemní stavby, aby uvolnili své kapacity a zapojili se do pomoci městům a obcím postiženým tornádem na jižní Moravě a Lounsku. Podle dosavadních zjištění je poškozeno 1200 budov, z toho je k demolici určeno nyní 150 staveb. Počet domů určených k demolici se může ještě zvýšit.

ČKAIT
28. červen 2021

Postup pomoci Komory pro Břeclavsko a Hodonínsko

Děkujeme všem kolegům, statikům, kteří nabídli svou pomoc tornádem postiženým obcím na Hodonínsku a Břeclavsku. Aktuální seznam členů jsme průběžně předávali Integrovanému záchrannému systému (IZS), hasičskému záchrannému sboru (HZS), všem obcím a městům. Koordinace prací v místě je záležitostí IZS, které vyzve podle potřeby také statiky ze seznamu předaného Komorou. Prosíme, vyčkejte na výzvu, nejezděte na místo sami. Kolegové, kteří na místě byli, popisují postupy často jako živelné.