Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
24. září 2009

Závěr III. běhu celoživotního vzdělávání ČKAIT

5.1. Autorizované osoby individuálního programu oznámí k 31.12.2009 své oblastní kanceláři formou "Čestného prohlášení" na internetových stránkách nebo předložením průkazu jakým způsobem plnily své vzdělávání v letech 2007 - 2009.

ČKAIT
22. září 2009

Honorář architekta a inženýra dle českých stavebních standardů

Přehled standarních profesních výkonů, dokumetnace a oceňování při projektování pozemních staveb či zpracování územněplánovacích podkladů a dokumentace jsou k nahlédnutí na stránkách Českých stavebních standardů www.stavebnistandardy.cz Na portálu Stavebních standardů je umístěn: program pro výpočet honoráře architekta/inženýra (technika) pro pozemní stavby; standardy výkonů, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě: územní plánování,

Karlovy Vary
10. září 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 31.srpna 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 31.srpna 2009 Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 15.června 2009 2.Informace o jednáních 3. Nové úkoly 1/ Kontrola zápisu z 15.června 2009 - Úkoly uložené dne 15.června byly všechny splněny a to následovně : - Nominace delegace pro setkání „Malé V4“ v Krakově ve dnech 3. -6. září OK ČKAIT KV - Ing. Zídek, Ing. Pospíšil, Ing. Havlan,Ing. Rychtář OP ČSSI - Ing. Krössl, Ing. Kaska, Ing. Baxa, Ing. Černý

Ústí nad Labem
2. září 2009

Pražské okruhy - stavby z betonu

Upozorňujeme členy , že dne 29.9. 2009 se koná seminář "Pražské okruhy - stavby z betonu" v Kongresovém sále Orea hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6. Veškeré informace o konání semináře Vám budou podány na tel. 222 316 195, 222 316 173 nebo na www.cbsbeton.eu

Ústí nad Labem
2. září 2009

Dopis místopředsedy OHK UL- Výzva členům Ústí n.L.

Vážení, dovoluji si Vás informovat o tom, že máte možnost aktivně zasáhnout do budoucích změn v územně plánovací dokumentaci UL, v případě Vašeho zájmu vyplňte dotazník, který naleznete na webových stránkách www.ohk-ul.cz a to hlavně v bodu 2 tabulky o Vašich požadavcích na dopravní systémy a územní nároky. Pokud toto mohu přeložit do češtiny, chtějí zpracovatelé Územního plánu UL znát Vaše požadavky na dopravu a využití území v UL. Ostatní kolonky není důležité vyplnit (samozřejmě za Vaši snahu Vám budeme vděčni).

Ústí nad Labem
2. září 2009

Akreditované měření neprůzvučnosti-DOPIS TZÚS Teplice

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v příloze si dovoluji touto cestou zaslat nabídku na akreditované měření stavební neprůzvučnosti, které nově provádí Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Teplice. Nabízená měření v oblasti stavební akustiky: - měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách - měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů v budovách - měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí v budovách

Pardubice
25. srpen 2009

Průmyslová zóna v Poličce

strana 1 strana 2

ČKAIT
8. červenec 2009

Závěrečná zpráva ČDS 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Slavnostní vyhlášení vítězů celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2008 Čtvrtek 25. června 2009, Betlémská kaple Tituly a ceny celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2008 byly slavnostně uděleny v aule ČVUT - Betlémské kapli ve čtvrtek 25. června 2009. Vítězům osobně blahopřáli premiér vlády České republiky Jan Fischer a ministr dopravy Gustáv Slamečka. Oba ve svých projevech shodně zdůraznili význam dopravní infrastruktury pro rozvoj ekonomiky ČR.