Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
26. březen 2009

ENEX - HLÁŠENKY

Ing. Roman Portužák, CSc. ředitel odboru elektroenergetiky V Praze dne 9. března 2009 Č.j.: 3330/09/05200

Ústí nad Labem
18. březen 2009

ANKETA Z+i

Prosíme Vás o vyplnění ankety na vydávání časopisu Zprávy a informace ČKAIT, který je určen zejména pro členy ČKAIT, částečně k informaci stavebním úřadům a paralelním organizacím. Anketa je na www.ckait.cz

České Budějovice
4. březen 2009

Zápis volební komise Valné hromady OK ČKAIT Č. Budějovice

Volební komise Valné hromady ČKAIT, oblasti České Budějovice, zvolená aklamací pracovala ve složení: Ing. Bost František, Ing. Kocina Karel, Ing. Šubrt Roman Předsedou volební komise byl zvolen: ing. František Bostl Na dnešní valnou hromadu se podpisem prezentovalo celkem:109 řádných členů ČKAIT. To představuje účast 7,1% registrovaných členů oblasti. Hlasovací kvórum pro zvolení kandidátů/ činí 55 hlasů. Při jednotlivých volbách byly dosaženy tyto výsledky: Hlasování bylo zahájeno v 16,15 hod. a ukončeno v 16,35 hod.

České Budějovice
4. březen 2009

Usnesení Valné hromady ČKAIT oblasti České Budějovice

Valná hromada na svém dnešním zasedání SCHVALUJE: Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2008 , Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2009, Zprávu dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2008, Zprávu volební a mandátové komise o výsledku voleb. BERE NA VĚDOMÍ: Informace předsedy Komory, Zprávu o předběžných výsledcích hospodaření Komory a oblastní kanceláře za rok 2008, Informace o jmenovitých činnostech zajišťovaných Komorou.

České Budějovice
4. březen 2009

Zpráva o činnosti oblasti České Budějovice za rok 2008

Naše oblast má k 31/12/2008 1527 řádných členů, za uplynulý rok se počet členů zvýšil o 44, přičemž nově přijatých žádostí bylo 78 a z různých důvodů ubylo 34 členů. Z počtu autorizovaných osob je 54% AI, 46% AT/S, poměr mezi jednotlivými obory se nemění a podle oborů je to 55% PS a další pořadí 16% TPS, 9 %VS a 7% DS a 13% devět zbývajících oborů.

ČKAIT
23. únor 2009

Komise malého a středního podnikání

Jménofunkce Ing. Josef Mitrengapředseda Ing. Pavel Bělohlávek, CSc.člen Ing. Jaroslav Klímačlen Ing. Libor Kubátčlen Ing. Robert Liškačlen Ing. Jiří Matúščlen Ing. Radim Vašíkčlen Ing. Miroslav Veselýčlen

Karlovy Vary
17. únor 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. února 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. února 2009 Kontrola zápisu z 26. ledna 2009 Všechny uložené úkoly s termínem do 16.února byly splněny Dne 3.února proběhla Valná hromada – za účasti 80 členů ČKAIT a 20 hostů Členy výboru oblasti ČKAIT Karlovy Vary byli zvoleni . Kvórum pro zvolení bylo 41 hlasů Ing. Svatopluk Zídek 63 hlasů Ing. Václav Nedvěd 58 hlasů Ing. Pavel Pospíšil 54 hlasů Ing. Miroslav Rychtář 45 hlasů Ing. Stanislav Potůček 42 hlasů

Praha
11. únor 2009

Usnesení valné hromady OK Praha ze dne 20. ledna 2009

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti výboru oblasti za rok 2008 přednesenou Ing. M.Trnkou, CSc., plán činnosti na rok 2009 přednesený Ing. Michaelem Trnkou, CSc., bere na vědomí informaci předsedy Komory Ing. Pavla Křečka o činnosti ČKAIT v roce 2008 a výhled činnosti ČKAIT v roce 2009 přednesený Ing. Pavlem Křečkem, zprávu o činnosti dozorčí rady regionu přednesenou tajemníkem dozorčí rady Ing. Miroslavem Zicháčkem volí členy výboru oblasti Praha,