Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
23. září 2008

NORSKO

Národní orgán pro uznávání kvalifikací - NOKUT neuděluje profesionální uznávání pro regulované profese. NOKUT může udělit obecné (akademické) uznání, které vyžaduje hodnocení kvalifikace zahraničního vyššího vzdělání ve vztahu ke kvalifikaci norského vyššího vzdělání. Obecné (akademické) uznání nedává právo vykonávat regulovanou profesi.

ČKAIT
23. září 2008

RAKOUSKO

Evropští autorizovaní inženýři Přístup k pracovním příležitostem v Rakousku (červenec 2008) I. Všeobecné informace:Právní základ: Výkon povolání "Ziviltechniker" (které zahrnuje povolání architektů a autorizovaných technických poradců /Chartered Engineering Consultants/) v Rakousku je upravován federálním zákonem s názvem "Ziviltechnikergesetz" (ZTG).

ČKAIT
23. září 2008

VELKÁ BRITÁNIE

Ve Spojeném Království neexistuje skoro žádné omezení pro práci jako inženýr, a tak není vyžadována registrace u ECUK předtím, než osoba začne pracovat buď jako rezident nebo jako dočasný poskytovatel služeb. Protože toto ECUK nemusí realizovat ustanovení článků Směrnice 2005/36 o poskytování dočasných služeb, nemusí tak vydávat dočasné registrace.

ČKAIT
23. září 2008

ŠVÝCARSKO

Profese v oboru stavebnictví jsou ve Švýcarsku regulovány kantony. Šest z 26 kantonů reguluje profese jako stavební inženýr a architekt. V ostatních kantonech nejsou žádné profese v oboru stavebnictví regulovány a nevyžadují uznání diplomu, ani žádnou registraci. Existuje výjimka pro profesi zeměměřič (geometr), která je regulována federální legislativou. V 6 kantonech, které regulují profese jako stavební inženýr a architekt (Ženeva, Vaud, Lucerne, Fribourg, Tessin, Neuchâtel), musíte být registrováni u kantonálního úřadu.

ČKAIT
22. září 2008

DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2007

Dne 15. 8. 2008 byl ukončen příjem přihlášek do 5. ročníku soutěže Dopravní stavba roku, který vyhlásilo již tradičně Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury a jejímž organizátorem je společnost ABF, a.s. Přihlášeno je celkem 25 staveb, z toho 10 v investiční skupině do 40 mil. Kč, 15 v investiční skupině nad 40 mil. Kč.

Karlovy Vary
7. září 2008

Informace oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary o jednání výboru dne 1. září 2008

Informace oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary o jednání výboru dne 1. září 2008 Kontrola zápisu z 30. června 2008

ČKAIT
1. září 2008

Výzva k podání žádostí o zařazení do databáze externích hodnotitelů

V minulých dnech byla Ministerstvem kultury vyhlášena Výzva k podání žádostí o zařazení do databáze externích hodnotitelů pro Integrovaný operační program, Oblast intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“. Tato výzva je časově omezená a bude uzavřena dne 15. 9. 2008. Pokud byste měli zájem, najdete více informací na http://www.kultura-evropa.eu/default.aspx

Liberec
28. srpen 2008

AKTUÁLNÍ KONTAKTY!

Žádáme všechny členy oblasti Liberec o zaslání své aktuální e-mailové adresy (popř. sdělení změny adresy, nebo nového telefonního kontaktu) na e-mail kanceláře OK ČKAIT Liberec: liberec@ckait.cz