Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Olomouc
5. prosinec 2006

Stavba roku 2006 Olomouckého kraje

Olomoucký kraj ve spolupráci s ČKAIT, ČSSI,SPS a ČKA vypisuje neanonymní soutěž "Stavba roku 2006 Olomouckého kraje". Formuláře přihlášky a další dokumentace soutěže jsou na webové stránce www.kr-olomoucky.cz, nebo na sekretariátu soutěže OMNIS Olomouc a.s..Kosmonautů 8, 772 11 Olomouc.Tel/fax 585232097,mobil 608711422,e-mail:nasadil@omnis.cz

ČKAIT
25. říjen 2006

UKONČENÍ II. BĚHU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V současné době končí II. běh celoživotního vzdělávání členů ČKAIT vyhlášený Shromážděním delegátů v roce 2004. Jeho ukončení je spojeno také s ohodnocením a potvrzením jeho průběhu pro každého kdo se na rozšíření svého vzdělávání v souladu s programem podílel.

ČKAIT
24. říjen 2006

ADAPTAČNÍ OBDOBÍ

Základní podmínky pro státní příslušníky členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen "členský stát") nebo jejich rodinných příslušníků, nebo státních příslušníků jiných než členských států (za splnění podmínek § 7 odst.1 písm.b), body 1-5 zákona č.360/1992 Sb. ve znění zákona 189/2008 Sb.) (dále jen "žadatelé"), kteří hodlají na území České republiky vykonávat povolání pro obory uvedené v § 5 odst.

Karlovy Vary
17. září 2006

Zájezd do Zürichu.

Zájezd do Zürichu. Oblastní kancelář ČKAIT v Praze, Kolegium pro technické památky ČSSI + ČKAIT, ve spolupráci s agenturou KOMUNIKACE & PROFIT a cestovní kanceláří SKI-BIKE, připravují pro členy ČKAIT, ČSSI, Kolegia a ostatní zájemce z oboru, na dny 13. – 15. října 2006 / pátek – neděle / zájezd do Zürichu. Ubytování (dvě noci se snídaní) v Zürichu. Doprava luxusním busem. Program zájezdu: 13. října: odjezd z Prahy 6,00 hod., v případě alespoň 10 zájemců z Karlových Varů bude odjezd nebo zastávka i v KV, příjezd do Zürichu ve večerních hodinách, ubytování v hotelu.

Karlovy Vary
17. září 2006

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 4. září 2006 Kontrola zápisu z 10. července 2006 Všechny termínované uložené úkoly s termínem do 4.9.06 byly splněny. Opakované + nové úkoly

ČKAIT
11. červenec 2006

Informace o změně anglického názvu ČKAIT

Na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a po konzultaci s prezidentem Evropské rady stavebních inženýrů ECCE Richardem Coackleyem rozhodlo představenstvo ČKAIT o změnně oficiálního anglického překladu názvu komory. Slovo " Certified " se nahrazuje slovem " Chartered " a nový název tedy zní:"The Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians" Ing. Jiří Plíčka, PhD místopředseda ČKAIT

ČKAIT
10. červenec 2006

Kasační stížnost proti Rozsudku Krajského soudu v Brně

Stěžovatel: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2, za niž jedná předseda Komory Ing. Václav Mach právně zast.: Mgr.Martinem Sadílkem, advokátem, Advokátní kancelář Buřič, Sadílek a partneři, Štěpánská 39, Praha 1 Žalovaný: Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno Kasační stížnost proti Rozsudku Krajského soudu v Brně sp.zn. 31 Ca 29/2005-96 ze dne 16.5.2006

Karlovy Vary
9. červenec 2006

Informace o jednání výboru OK ČKAIT K.Vary dne 29.5.2006

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 29. května 2006 Kontrola zápisu z 27. března 2006 Všechny termínované uložené úkoly byly splněny. Opakované + nové úkoly 1. Budou rozeslány pozvánky na 11. Mezinárodní konferenci Městské inženýrství Karlovy Vary 2006 na téma “Železnice a město“, která se uskuteční 16.6.2006. Zajistí Ing. Lodr ve spolupráci s OK ČKAIT Karlovy Vary. 2. V 1. pololetí bude uspořádán poslední seminář pro členy ČKAIT, ČSSI a RSS