Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
27. červen 2021

ČKAIT nabídla pro Hodonínsko a Břeclavsko 87 statiků

Na postižená místa ale v mnoha případech dosud nebyli povoláni, na rozdíl od dobrovolníků   87 autorizovaných statiků zareagovalo na páteční výzvu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), aby se zapojili do pomoci městům a obcím na jižní Moravě postiženým tornádem. Právě odborný zásah autorizovaného statika je určující nejen pro ochranu lidských životů a zdraví, ale i majetku. 

ČKAIT
25. červen 2021

ČKAIT povolává autorizované statiky na pomoc Hodonínsku

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se obrací na své členy autorizované statiky s naléhavou žádostí o pomoc městům a obcím postiženým na Hodonínsku. Podle informací složek Integrovaného záchranného systému (IZS) bylo čtvrtečním tornádem poškozeno několik tisíc budov, z nichž prakticky všechny bude zapotřebí staticky posoudit tak, aby se předešlo dalším škodám na zdraví a majetku.

ČKAIT
17. červen 2021

Spor o pád Trojské lávky pokračuje – ČKAIT případ sleduje jako možný precedens

Je původní projektant opravdu zodpovědný za havárii, když nemohl později ovlivnit způsob oprav a údržby, které se na jím navržené lávce později prováděly? Přesně to je hlavní otázka, která rezonuje v komunitě autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě od chvíle, kdy byl za tragický pád Trojské lávky v Praze 7 na začátku prosince 2017 obžalován prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., DSc. Právě podle jeho projektu byla lávka v roce 1984 dokončena.

ČKAIT
7. červen 2021

Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce

Pracovní komise ČKAIT pro ZZVZ vypracovala metodiku Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce. Účelem této metodiky je pomoci zadavatelům projektových prací ve stavebnictví při stanovení návrhů vhodných zásad a institutů OVZ včetně praktického návodu.

ČKAIT
27. květen 2021

Bitva o nový stavební zákon nekončí

Nový stavební zákon 26. května schválilo 92 poslanců (72 ANO, 16 SPD a 4 ČSSD). Poslaneckou sněmovnou spor o rozsáhlou rekodifikaci stavebního práva nekončí. Dá se předpokládat zamítnutí nového zákona Senátem, ve druhém schvalování poslanci bude zapotřebí 101 hlasů. Do té doby se snad dostane na kvalifikovanější analýzu všech aspektů, které ve středu schválená rekodifikace přinese do činnosti stavebních úřadů, pro profese se stavebnictvím spjaté i samotné stavebníky a investory.

SVI ČKAIT
17. květen 2021

Přepis rozhovoru předsedy ČKAIT pro ČT ze dne 12. 5. 2021

Redigovaný přepis rozhovoru Ing. Roberta Špalka, předsedy ČKAIT, v pořadu Události a komentáře ČT ke stavebnímu zákonu ze dne 12. 5. 2021 naleznete v Aktualitách na PROFESISu.

SVI ČKAIT
4. květen 2021

Vyjádření ČKAIT k projednávání nového SZ v Hospodářském výboru PSP ČR 28. 4. 2021

Nový stavební zákon nesmí ohrozit kvalitu staveb, apeluje na poslance a senátory ČKAIT Více než sto zásadních připomínek dosud vznesla směrem k tvůrcům návrhu nového stavebního zákona Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Některé ze zásadních připomínek ČKAIT se podařilo do předchozích verzí nového stavebního zákona zapracovat. Přesto zůstává i nadále několik klíčových bodů, které by po přijetí zákona mohly mít negativní dopad na kvalitu staveb realizovaných na území České republiky.

ČKAIT
23. duben 2021

Shromáždění delegátů 2021

Vzhledem k současné epidemické situaci nebylo možné dosud uspořádat valné hromady oblastí, proto představenstvo rozhodlo o odložení Shromáždění delegátů na 2. října 2021.