Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tepelná čerpadla mohou při nesprávné instalaci odčerpat hlavně finance

Tepelná čerpadla mohou při nesprávné instalaci odčerpat hlavně finance

Tepelná čerpadla, elektrické přímotopy, kamna a krby, fotovoltaika… České domácnosti se před topnou sezonou snaží připravit na variantu nedostatku zemního plynu. Prodejci těchto zařízení mají žně a dodací lhůty se blíží příštímu létu. Hlavně v případě tepelných čerpadel ale Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě registruje na trhu řadu nepřesných nebo zavádějících informací. Ty mohou v důsledku vést k pravému opaku, než zamýšlí jejich vlastníci – zvýšeným nákladům na energie a tedy i rodinné rozpočty.

Velmi podstatným parametrem pro správnou volbu tepelného čerpadla je způsob využití a provozu bytu, domu nebo jiného typu stavby. U nezateplených nemovitostí s vytápěním pomocí radiátorů mohou být výhody pořízení tepelného čerpadla velmi diskutabilní.

„Vždy a všude doporučujeme pořízení a instalaci tepelného čerpadla neuspěchat. Právě v době, kdy ceny energií neznají strop, se vyplatí angažování odborníka na vytápění či energie nebo nezávislého projektanta s autorizací v oblasti technického zařízení budov a požádat ho o zpracování nezávislého auditu a projektové dokumentace. Stojí to sice peníze navíc, ale jde o investici do klidu a hlavně budoucích zisků,“ doporučuje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, který na druhou stranu uznává, že tito experti na českém trhu chybějí.

Pozornost dodavatele i objednatele, jednajícího v dobré víře, se nezřídka soustředí na parametry samotného zařízení, aniž byly dostatečně zohledněné reálné podmínky objektu, do nějž je či bude energetické zařízení osazeno. Zákazníci se podle zástupců inženýrské komory nechávají často přesvědčit o nepochybné ekonomické návratnosti investice. Nevidí proto tepelné čerpadlo v kontextu celkového provozu nemovitosti nebo realizované stavby.

„V takovém případě však mohou majitelé nemovitostí zažít na jaře při vyúčtování energií nepříjemné rozčarování. Inženýrská komora a spolupracující odborné projektové a realizační společnosti už nyní registrují i případy, kdy nevhodná instalace vedla ke zvýšení účtů za elektrickou energii, tedy k pravému opaku účelu této investice,“ upozorňuje Ing. Petr Dospiva, Ph.D., člen představenstva ČKAIT a předseda spojeného profesního aktivu technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb.

Nejde přitom jen o vytápění, ale rovněž o chlazení v horkém počasí. „Především chladicí jednotka je častý přešlap výrobců i prodejců tepelných čerpadel na bázi vzduch–kapalina. Aby totiž mohla jednotka opravdu chladit, musí tomu být v prostorách uzpůsobené i koncové prvky chlazení jako fan coil zařízení nebo velkoplošné chladicí stropy s upraveným teplotním spádem chladicí kapaliny. Nejsou-li, nejen že k chlazení nedochází, ale navíc může dojít ke kondenzaci a poškození zařízení i interiérů,“ upozorňuje Ing. Jiří Petlach, autorizovaná osoba v oboru technické zařízení budov a majitel projektové společnosti Petlach TZB s.r.o.

Z analýzy, kterou společnost Petlach TZB s.r.o. vypracovala na základě několika stovek realizovaných projektů a násobně více konzultací vlastníkům tepelných čerpadel, vyvstávají další opakující se nedostatky. K těm nejčastějším patří až nekritický přístup k tepelným čerpadlům na bázi vzduch-kapalina (voda) jako plnohodnotné náhrady třeba plynového kotle pro vytápění a ohřev teplé vody: vedeni dobrými úmysly si majitelé rodinných domů nebo i jiných typů staveb pořídí naddimenzované čerpadlo. S jeho provozem se ale pojí i vyšší spotřeba elektrické energie – a tak se může takto nastavené čerpadlo, vybírané podle výpočtového teplotního extrému v zimě, paradoxně stát velmi náročným spotřebičem. Co majitel ušetří na spotřebě zemního plynu, to doplatí za elektrickou energii.

„Nejde o univerzální doporučení, ale vždy radíme jistit se i dalším zdrojem tepelné energie. A jeho bilanci zohlednit při výběru čerpadla. Pokud je možnost krbu s vložkou nebo případně i efektivního elektrokotle, není třeba tak výkonné tepelné čerpadlo. Oba zdroje se doplňují, nikoliv překrývají,“ vysvětluje Ing. Petlach s tím, že odborně se souběh více zdrojů tepla nazývá bivalence. A jak dodává, nezřídka zákazníci teprve až za provozu zjišťují, že předimenzovaný výkon čerpadla může v opravdu krutých mrazech vyřazovat z chodu jiné tepelné zdroje napojené na elektrickou síť. Mimochodem, čím kapacitnější nebo i méně kvalitní tepelné čerpadlo, tím vyšší dosahuje hlučnosti. Hraniční hodnotu ventilátoru pro okolí přitom definuje norma na úrovni 40 dB. Jsou však známy případy venkovních částí čerpadel s hlukem nad 100 dB.

Specialisté na vytápění budov upozorňují i na další nešvar, jehož projevem může být nedostatečný topný výkon těles, respektive teplota vody v topné soustavě. Standardní tepelné čerpadlo vzduch-kapalina nemusí naplnit představy majitelů nemovitosti, pokud bylo napojené na topný systém původně realizovaný pro plynový kotel nebo elektrokotel. S určitou dávkou zjednodušení pak nastávají v zimě s delšími teplotami pod bodem mrazu situace, kdy je třeba do systému přidat další vysokoteplotní zdroj tepla – čerpadlo teplou vodu jen předehřívá.

„Při přípravě návrhu tepelného čerpadla zákazník nesmí dát na jednostranná prohlášení prodejce či realizační firmy o výhodnosti této koupě. Před jakýmkoli podpisem smlouvy či objednávky není radno nechat se zlákat nepodloženými sliby a ujištěními o jednoduchosti výměny zdroje tepla, zvláště pokud je provází nereálné ekonomické propočty návratnosti či dokonce příslib dotace. Rozhodně se nevyplácí jednat pod časovým nátlakem, protože v tomto případě je uspěchanost špatný rádce,“ doplňuje Ing. Petlach s tím, že klienti se velmi často nedozví ani informaci, že lepší než vodou je čerpadlo tohoto typu a celou topnou soustavu naplnit nemrznoucí kapalinou…

 

Pro více informací kontaktujte:

   Ing. Markéta Kohoutová

   vedoucí Tiskového oddělení ČKAIT

   Tel: 227 090 227, 773 222 338, zpravy@ckait.cz, mkohoutova@ckait.cz

 

   Jiří Hlinka – Community, s. r. o.

   Externí komunikace

   Tel: 602 226 913, jhlinka@ckait.cz

   www.ckait.cz | Facebook ČKAIT| YouTube ČKAIT

17. 08. 2022