Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

České Budějovice
24. leden 2013

Usnesení z valné hromady 2013

Návrhová komise pracovala ve složení: předseda: Ing. Ivan Štětina členové: Ing. Radek Lukeš, Ing. František Zákostelecký Valná hromada na svém dnešním zasedání SCHVALUJE Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2012 přednesenou předsedou oblasti ing. Františkem Hladíkem Plán činnosti oblasti a OK ČKAIT na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 ZVOLILA

Praha
23. leden 2013

Valná hromada ČKAIT oblast Praha 15. 1. 2013 - zpráva o činnosti 2012, usnesení z VH a plán činnosti 2013

15. ledna 2013 se konala v Národním domě na Smíchově Valná hromada ČKAIT oblasti Praha. V přílohách si můžete přečíst zprávu o činnosti oblastní kanceláře Komory v roce 2012, usnesení z VH 2013 a plán činnosti pro tento kalendářní rok. Usnesení valné hromady oblasti Praha 2013 Valná hromada schvaluje: Zprávu o činnosti výboru oblasti Praha za rok 2012 přednesenou na této valné hromadě (dále jen VH) předsedou výboru oblasti Praha Ing. Michaelem Trnkou, CSc., st.

Olomouc
23. leden 2013

Výroční zpráva a Usnesení z VH 2013 Olomouc

Usnesení valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Olomouc ze dne 22.1.2013 Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje: Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2012 přednesenou předsedkyní oblasti pani Ing. Anežkou Najdekrovou,rozpočet OK na rok 2013 a plán činnosti na rok 2013. Zprávu Dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2012. Výsledky voleb dle Zápisu mandátní a volební komise Valná hromada bere na vědomí:

Jihlava
11. leden 2013

Usnesení VHO Jihlava

Dne 9.1.2013 proběhla v Gotickém sále Radnice Jihlava Valná hromada oblasti Jihlava. Mezi hosty jsme mohli přivítat jak představitele města a Kraje Vysočina, tak i představitele ČKAIT v čele s předsedou Ing. Pavlem Křečkem a místopředsedou prof.Ing.Aloisem Maternou, CSc.,MBA. Účastníci byli seznámeni s činnosti OK Jihlava za rok 2012 a byl jim předložen plán činnosti na rok 2013. V rámci jednání byli zvoleni delegáti na Shromáždění delegátů 2013. Podrobné informace najdete níže a v příloze. Usnesení valné hromady ČKAIT – oblasti Jihlava konané dne 9.1.2013

SVI ČKAIT
21. prosinec 2012

Katalog akreditovaných akcí Celoživotního vzdělávání ČKAIT na 1. pololetí 2013

Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT - tištěná verze - na 1. pololetí 2013 obsahuje vzdělávací programy přihlášené k akreditaci do 31. 10. 2012. Katalog v tištěné podobě vychází v omezeném množství, autorizované osoby si ho mohou vyzvednout na oblastních kancelářích.

ČKAIT
14. prosinec 2012

Energetická náročnost budov 2013

Dopady ustanovení Směrnice Rady a EP 2010/31/EU (EPBD II) o energetické náročnosti budov a novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíTermínová listina seminářů ČKAIT k energetické náročnosti budov Nízkoenergetické domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie DatumDenOblastní kancelářPoznámka28. 02. 2013ČtvrtekOK PrahaZahájení 9.oo hod. - 1. termín Praha

České Budějovice
14. prosinec 2012

VÝZVA - aktualizace emailových adres

Vyzýváme členy ČKAIT, aby : - nahlásili svou aktuální e-mailovou adresu nebo - informaci, že si nepřejete informace zasílat způsobem on line. Tyto skutečnosti zasílejte na adresu: cb@ckait.cz nebo poštou do oblastní kanceláře. Děkujeme.