Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Olomouc
23. říjen 2012

Soutěž " Stavba roku 2012 Olomouckého kraje"

Soutěž " Stavba roku 2012 Olomouckého kraje" byla vyhlášena. Do soutěže se můžou přihlásit podle soutěžních kategorií stavby, které byly realizovány na území Olomouckého kraje a byly zkolaudovány od 1.1.2011 do 31.12.2012. Uzávěrka přihlášek je 31.ledna2013 do 16.00 hod. v sekretariátu soutěže. Prosím, sledujte webové stránky Olomouckého kraje. Další informace získáte na sekretariátu soutěže: e-mail : nasadil@omnis.cz

ČKAIT
23. říjen 2012

Velká novela stavebního zákona

Zákon ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Parlament se usnesl na tomto zákoně takto (plné znění):

České Budějovice
19. říjen 2012

PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2010-2012

Cílem přehlídky je prezentovat současnou výstavbu v jihočeském regionu a představit jihočeské stavby jako komplexní stavební dílo. Soutěžní přehlídka hodnotí stavby z různých pohledů od projektového řešení přes realizaci až po řemeslný detail. Snahou je ocenit dobré výsledky práce projektantů, stavebních firem i stavebníků. Všechny přihlášené stavby budeme i v tomto ročníku představovat ve spojení s obchodním jménem všech účastníků výstavby, stavebníka, projektanta i zhotovitele.

České Budějovice
18. říjen 2012

Arch+Ing. Ziviltechniker - Komora architektů a Inženýrských poradců pro Horní Rakousko a Salcburk

Struktura a organizace spolkové komory v příloze.

SVI ČKAIT
18. říjen 2012

PROFESIS krok za krokem

Praktické pomůcky pro prezentaci PROFESISu a využití všech možností, které Profesní informační systém nabízí - PROFESIS krok za krokem 1 a 2.

ČKAIT
3. říjen 2012

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov a novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Druhou evropskou směrnici o energetické náročnosti budov (EPB D II) přejímá český právní řád novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Legislativní proces přijetí novely byl zahájen 29. 2. 2012, kdy návrh novely schválila vláda a předala jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Po projednání v Poslanecké sněmovně a v Senátu vrátil návrh novely prezident republiky Poslanecké sněmovně. Ta přehlasovala veto prezidenta republiky na své 46. schůzi dne 19. 9. 2012. Po podpisu předsedou vlády byla novela publikována ve Sbírce zákonů ČR v částce 117/2012:

Karlovy Vary
2. říjen 2012

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. září 2012

1. Kontrola úkolů uložených 27. srpna + informace o jednáních - Ve dnech 30.8. – 2.9.2012 se uskutečnilo setkání „Malé V4“, v Polsku - lokalita „SROMOWCE NIŽNE“ v Pieninách na pomezí Slovenska a Polska. Delegaci OK ČKAIT KV tvořili Ing. Ivan Černý Ing. Miloslav Rychtář Ing. Svatopluk Zídek, vedoucí a odpovědný řidič delegace Ing. Pavel Pospíšil musel v předvečer cesty svoji účast ze služebních důvodů zrušit. - Dne 4. 9. 2012 se konal seminář celoživotního vzdělávání ČKAIT

ČKAIT
11. září 2012

ČKAIT spolupracuje s ČVUT na přípravě vzdělávacích programů

ČKAIT uzavřela dohodu s ČVUT Fakultou stavební o spolupráci v rámci evropského projektu IDES-EDU „Magisterské a postgraduální vzdělávání a školení v multidisciplinárních týmech implementující nejen Evropskou směrnici o energetické náročnosti budov“ (Master and Post Graduate education and training in multi-disciplinary teams implementing EPBD and beyond).