Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

IT ČKAIT
15. květen 2012

Systém stavebně technické prevence

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. V souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon - SZ) pověřilo ministerstvo zjišťováním a evidencí příčin vad, poruch a havárií staveb Ústav územního rozvoje (ÚÚR), kde byl k tomuto účelu vytvořen Systém stavebně technické prevence (SSTP).

Ostrava
10. květen 2012

CD ROM Dopravní stavby - systém jakosti IX/2012

Autorizované osoby v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, geotechnika a městské inženýrství si mohou bezplatně vyzvednout na základě podpisu licenčních podmínek CD ROM Dopravní stavby IX v kanceláři OK ČKAIT, 28. října 150, Ostrava, v době úředních hodin ( pondělí - pátek 8,00 - 12,00 hod. )

SVI ČKAIT
30. duben 2012

Knihovna a studovna

Knihovna a studovna ČKAIT nabízí k prezenčnímu studiu:publikace,časopisy,typové podklady (např.

SVI ČKAIT
27. duben 2012

CD Dopravní stavby XI.

CD Dopravní stavby XI. V současné době vychází CD Dopravní stavby XI. Členové ČKAIT s autorizací v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, městské inženýrství a geotechnika si je mohou bezplatně převzít v budově ČKAIT proti podpisu licenční smlouvy. CD bylo rozesláno také do oblastních kanceláří.

Pardubice
26. duben 2012

CD ROM DOPRAVNÍ STAVBY SYSTÉM JAKOSTI XI

si mohou osoby autorizované v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, geotechnika a městské inženýrství vyzvednout v oblastní kanceláři Pardubice.

České Budějovice
25. duben 2012

Zpravodaj č.3/2012

V přiložené příloze.

České Budějovice
25. duben 2012

PROFESIS 2011 – on line

Přístup přes www.ckait.cz/profesis nebo www.profesis.cz Přihlašovací jméno: 7 číslic (číslo autorizace) Heslo : 6 velkých písmen (např. XPHDRP) - údaj ze štítku na přebalu DVD doručeném v prosinci 2011. Pokud nedohledáte heslo, na požádání Vám ČKAIT vygeneruje nové.

Olomouc
25. duben 2012

CD ROM DOPRAVNÍ STAVBY XI.

V kanceláři ČKAIT Olomouc je pro členy ČKAIT s autorizací v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, městské inženýrství a geotechnika připraven CD ROM Dopravní stavby XI, který si mohou bezplatně převzít v oblastní kanceláři ČKAIT Olomouc proti podpisu licenční smlouvy v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu 8-11.30 a 12.30-16 h. Zde najdete licenční smlouvu a podmínky.