Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Karlovy Vary
9. březen 2012

Prezentace novinky na stavebním trhu

Pozvánka na prezentaci novinky na stavebním trhu - dilatačních závěrů Freyssinet a Algamod LW, které jsou vyráběny a osazovány na základě licenční smlouvy společností SMP CZ, a.s. Prezentace je směrována jak na projekční, tak i výrobní přípravu a je ideální příležitostí seznámit se s novou technologií a pohledem na dilatační závěry. Nabízí, v ČR výjimečný rozsah a možnosti využití pro správce komunikací, mostů a parkovišť s ohledem na efektivitu a cenu.

Karlovy Vary
8. březen 2012

12. ročník soutěže „STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE“

12. ročníku soutěže „STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE

Pardubice
7. březen 2012

ZMĚNA Č. 2 !!

Seminář "Prokazování požární odolnosti pomocí eurokódů v požárně bezpečnostním řešení a problematika související" je přesunut z původně plánovaného data 8.3.2012 na den 5.4.2012. Místo konání: učebna HZS Pardubického kraje Čas začátku: 9:00 hodin Kontaktní osoba pro přihlášení: Mjr. Ing. Kateřina Shejbalová e-mail: katerina.shejbalova@pak.izscr.cz telefon: 950 570 154 OK Pardubice

ČKAIT
6. březen 2012

Výzva pro autorizované osoby

ČKAIT se chce aktivně zapojit do úpravy statických norem – eurokódů (EC). Zejména pro inženýry statiky jejich zavedením vznikla řada problémů. Je v našem zájmu, aby se zjednodušily a upravily zejména postupy podle národních příloh, což chceme iniciovat.

SVI ČKAIT
5. březen 2012

Bezbariérové užívání pozemních staveb z pohledu právních předpisů a technických norem

Tento termín je již obsazen, další chystáme na 28. 3. 2012. Termín: 7. 3. 2012 – 10:00 hod. (do cca 14:00 hod.)Přednášející: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Petr Novák - MMR ČR, odbor stavebního řáduAnotace: Požadavky na samostatný pohyb s omezenou schopností pohybu a orientace, metodické zajištění přístupného prostředí. Nové požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové řešení staveb. Stavby občanského vybavení, bytové domy, stavby pro výkon práce.

Pardubice
5. březen 2012

Valná hromada oblasti Pardubice 2012

České Budějovice
27. únor 2012

Usnesení z VALNÉ HROMADY 2012

Usnesení z VALNÉ HROMADY 2012 Valná hromada na svém zasedání 1. SCHVALUJE 1.1. Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2011 a uplynulé volební období, přednesenou předsedou oblasti ing. Františkem Hladíkem 1.2. Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2012 1.3. Rozpočet na r.2012 2. ZVOLILA 2.1. Členy výboru oblasti na 3leté období: Ing.Vladimír Dufek, Ing. František Hladík, Ing. Jaroslav Hodina, Ing. Tomáš Chromý, Ing. Jan Jelínek, Ing. František Konečný, Ing. Radek Lukeš, Ing. Jana Máchová, Pavel Otruba

České Budějovice
27. únor 2012

Zpravodaj č.2/2012

Zpravodaj č.2/2012 - v příloze