Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SVI ČKAIT
20. červenec 2012

Specialisté v problematice požární bezpečnosti historických staveb

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany, Hasičským záchranným sborem a Národním památkovým ústavem pořádalo v květnu a červnu 2012 dvoudenní seminář Požární bezpečnost historických staveb. Přednášejícími byli odborníci a specialisté z Národního památkového ústavu, PAVUSu, Hasičského záchranného sboru, Profesní komory PO, ČVUT, a další. Velkým přínosem byl tzv. kulatý stůl v závěru semináře, kde všichni zúčastnění živě diskutovali.

Karlovy Vary
27. červen 2012

AO pro Požární bezpečnost historických staveb

V Karlovarském kraji jsou kontaktními osobami pro problematiku „Požární bezpečnosti historických staveb“ tyto autorizované osoby z naší oblasti: Příjmení Jméno Titul Č. autorizace Trvalé bydliště Charousková Iveta Ing. 0300462 Karlovy Vary Kouba Václav Ing. 0300489 Karlovy Vary Kubaštová Zdeňka Ing. 0300118 Karlovy Vary 6 Výše uvedení členové ČKAIT úspěšně ukončili seminář k této problematice, který pořádala Komora. další informace na

ČKAIT
14. červen 2012

Česká dopravní stavba / technologie / inovace roku 2011

Ve čtvrtek 17. května 2012 byly v Betlémské kapli v Praze vyhlášeny CENY A TITULY 9. ročníku celostátní soutěže, kterými odborná porota ocenila nejlepší z rekordních 88 přihlášek. CÍLEM SOUTĚŽE konané již 4. rokem pod záštitou premiéra vlády ČR a poprvé pod záštitou místopředsedy Evropského parlamentu je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci.

ČKAIT
13. červen 2012

Normalizační balíček

NORMALIZAČNÍ BALÍČEK přijat EK a předložen Radě a EP dne 1. června 2011 Návrh nařízení, které má revidovat a nahradit stávající právní rámec pro evropskou normalizaci Sdělení vymezující strategii v oblasti evropské normalizace pro příští desetiletí (Hodnocení dopadů)Politický kontext Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst 7 vlajkových iniciativ 4 zdůrazňují roli a význam evropské normalizace

Pardubice
17. květen 2012

Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy - prezentace

17.4. 2012 se v hotelu Labe v Pardubicích konal seminář na výše uvedené téma. Přednášející Ing. Zuzana Mathauserová ze Státního zdravotního ústavu Praha

IT ČKAIT
15. květen 2012

Systém stavebně technické prevence

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. V souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon - SZ) pověřilo ministerstvo zjišťováním a evidencí příčin vad, poruch a havárií staveb Ústav územního rozvoje (ÚÚR), kde byl k tomuto účelu vytvořen Systém stavebně technické prevence (SSTP).

Ostrava
10. květen 2012

CD ROM Dopravní stavby - systém jakosti IX/2012

Autorizované osoby v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, geotechnika a městské inženýrství si mohou bezplatně vyzvednout na základě podpisu licenčních podmínek CD ROM Dopravní stavby IX v kanceláři OK ČKAIT, 28. října 150, Ostrava, v době úředních hodin ( pondělí - pátek 8,00 - 12,00 hod. )

SVI ČKAIT
30. duben 2012

Knihovna a studovna

Knihovna a studovna ČKAIT nabízí k prezenčnímu studiu:publikace,časopisy,typové podklady (např.