Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

České Budějovice
10. únor 2012

Mimořádné studium na VŠTE : Ekonomika podniku, Stavební management a Konstrukce staveb

Vysoká škola technicka a ekonomicka (VŠTE) v Českých Budějovicích nabízí možnost mimořádného studia bakalářského programu v rámci celoživotního vzdělávání v oboru: Ekonomika podniku, Stavební management a Konstrukce staveb. Mimořádné studium je určeno zájemcům o bakalářské studium a zároveň zájemcům, kteří chtějí rozšířit své znalosti ve vyučovacích oborech. Více informací naleznete na http://www.studiumprovas.cz . Bližší informace vám podá paní Zuzana Rowland, tel. 725869061, e-mail: rowland@mail.vstecb.cz

ČKAIT
9. únor 2012

Internetová databáze veřejných zakázek

Možná jste už zaznamenali existenci projektu Veřejný portál, www.verejnyportal.cz. Jde o platformu, která podnikatelům zprostředkovává poptávky měst.

Ústí nad Labem
8. únor 2012

Valná hromada 2012 - Usnesení VHO ČKAIT Ústí nad Labem

USNESENÍ VHO ČKAIT Ústí nad Labem 2012 která se konala dne 19. ledna 2012 v Národním domě v Ústí nad Labem A/ Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje: - Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2011, přednesenou předsedou oblasti panem Ing. Martinem Mandíkem a plán činnosti OK ČKAIT na rok 2012. B/ valná hromada volí: B.1. Valná hromada zvolila výbor oblasti pro další 3 leté období takto: Ing. Zdeněk Avenarius Bartlová Anita

Ústí nad Labem
8. únor 2012

Valná hromada 2012 - Zápis z VHO ČKAIT Ústí nad Labem

Zápis z VHO ČKAIT OK Ústí nad Labem, konané dne 19. 01. 2012 v Národním domě v Ústí n. L. Jednání VHO se řídilo programem podle rozeslané pozvánky, došlo pouze k dílčí změně pořadí jednacích bodů. 1.Uvítání, slavnostní zahájení Provedl předseda OK Ing. Martin Mandík. Přivítal přítomné hosty: Ing. Jiřího Šulce (AI), poslance parlamentu ČR a Jaroslava Doubravu, senátora

Olomouc
30. leden 2012

Valná hromada Olomouc - zpráva

Valná hromada Olomouc Termín konání: 24.1.2012Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v OlomouciPočet členů oblasti: 1350Počet účastníků VHO: 122Procento účasti: 9,04%

Olomouc
30. leden 2012

Usnesení z VH oblasti Olomouc dne 24.1.2012

Zpráva volební komise Do výboru oblasti jsou zvoleni členové: Ing.Jiří Dan Ing.Jiří Kožušníček Ing.Michal Majer Ing.Anežka Najdekrová Ing.Zdeněk Rozsypal Ing.Petr Staněk Ing.Jiří Švub Ing.Jan Tomek Ing.Milan Válek náhradníci Ing.Antonín Zajíček Petr KrejčíKandidáti do Dozorčí komise ČKAIT Brno jsou zvoleni: Václav Mastný Ing.Radovan Mikula Ing.František Macháček

Pardubice
25. leden 2012

Změna v termínu konání semináře!!!

Seminář "Prokazování požární odolnosti pomocí eurokódů v požárně bezpečnostním řešení a problematika související" je přesunut z původně plánovaného data 8.3.2012 na den 22.3.2012. Místo konání: učebna HZS Pardubického kraje Čas začátku: 9:00 hodin OK Pardubice