Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
7. červen 2021

Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce

Pracovní komise ČKAIT pro ZZVZ vypracovala metodiku Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce. Účelem této metodiky je pomoci zadavatelům projektových prací ve stavebnictví při stanovení návrhů vhodných zásad a institutů OVZ včetně praktického návodu.

ČKAIT
27. květen 2021

Bitva o nový stavební zákon nekončí

Nový stavební zákon 26. května schválilo 92 poslanců (72 ANO, 16 SPD a 4 ČSSD). Poslaneckou sněmovnou spor o rozsáhlou rekodifikaci stavebního práva nekončí. Dá se předpokládat zamítnutí nového zákona Senátem, ve druhém schvalování poslanci bude zapotřebí 101 hlasů. Do té doby se snad dostane na kvalifikovanější analýzu všech aspektů, které ve středu schválená rekodifikace přinese do činnosti stavebních úřadů, pro profese se stavebnictvím spjaté i samotné stavebníky a investory.

SVI ČKAIT
17. květen 2021

Přepis rozhovoru předsedy ČKAIT pro ČT ze dne 12. 5. 2021

Redigovaný přepis rozhovoru Ing. Roberta Špalka, předsedy ČKAIT, v pořadu Události a komentáře ČT ke stavebnímu zákonu ze dne 12. 5. 2021 naleznete v Aktualitách na PROFESISu.

SVI ČKAIT
4. květen 2021

Vyjádření ČKAIT k projednávání nového SZ v Hospodářském výboru PSP ČR 28. 4. 2021

Nový stavební zákon nesmí ohrozit kvalitu staveb, apeluje na poslance a senátory ČKAIT Více než sto zásadních připomínek dosud vznesla směrem k tvůrcům návrhu nového stavebního zákona Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Některé ze zásadních připomínek ČKAIT se podařilo do předchozích verzí nového stavebního zákona zapracovat. Přesto zůstává i nadále několik klíčových bodů, které by po přijetí zákona mohly mít negativní dopad na kvalitu staveb realizovaných na území České republiky.

ČKAIT
23. duben 2021

Shromáždění delegátů 2021

Vzhledem k současné epidemické situaci nebylo možné dosud uspořádat valné hromady oblastí, proto představenstvo rozhodlo o odložení Shromáždění delegátů na 2. října 2021.

ČKAIT
15. březen 2021

Komu je určen nový kompenzační bonus

Koncem února vyšel ve sbírce nový zákon  č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 upravující jarní kompenzační bonus pro podnikatele. Původně byla vypsána dvě bonusová období, a to pro únor a březen 2021, nově lze kompenzační bonus čerpat i za další bonusové období, a to za měsíc duben 2021. O kompenzační bonus pro rok 2021 mohou požádat ti, kdo

Praha
1. březen 2021

Informace k nouzovému stavu od 1.3. do 28.3.2021

Kolegyně a kolegové, ve věci nouzového stavu zaměřte svoji pozornost na stránky https://covid.gov.cz/situace/obchod-sluzby/sluzby Z popsaného vyplývá:

ČKAIT
22. únor 2021

Digitalizace staveb a její úloha v blízké budoucnosti

Proces digitalizace ve stavebnictví stále více zaplňuje informační kanály ve veřejném prostoru. Vedle metody BIM se v poslední době stále častěji hovoří o digitalizaci stavebních povolení, protože nový stavební zákon je zřejmě v poslední fázi schvalování v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.