Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Olomouc
13. Srpen 2007

Den stavitelství a architektury Olomouckého kraje

Oblast Olomouc - organizace a záměr dne stavitelství a architektury dne 13.10.23007 Výbor oblasti navrhl a odsouhlasil postup při zajišťování účasti a zdárného průběhu Dne otevřených dveří v oblasti: 1)Oslovit dopisem malé i velké firmy, odborné školy a učiličtě -osloveno bylo 20 firem a 25 škol 2)Požádat hejtmana Olomouckého kraje RNDr.Ivana Kosatíka o spolupráci -hejtman oslovil dopisem vlastníky oceněných staveb ze soutěže "Stavba Olomouckého kraje 2006" i další zajímavé stavby, které byly do soutěže přihlášeny o možnost prohlídky s odborným výkladem v

ČKAIT
23. Červenec 2007

Stavba roku 2007

Úroveň českého stavitelství a architektury představí soutěž Stavba roku 2007, která v těchto dnech spěje do finále. U stavebních firem jde zejména o kvalitu organizace a rychlost provedené práce. U autorů se hodnotí úroveň moderního konceptu stavby a používání nových poznatků, materiálů a technologií. Na investory je kladen důraz novátorského zadání a jejich aktivní účasti při vzniku stavby. Letošní jubilejní patnáctý ročník má zaregistrováno rekordních 50 uchazečů, kteří se ucházejí o titul Stavba roku 2007. Nová tradice začíná

ČKAIT
15. Červen 2007

Den stavitelství a architektury 2007

Novou tradici určenou široké veřejnosti i odborníkům ze stavebnictví přinesl zcela ojedinělý osvětový projekt. Pod názvem Den stavitelství a architektury se ve skutečnosti skrývají čtyři na sebe navazující akce, oslovující odbornou i laickou veřejnost, média a v neposlední řadě politickou sféru.

Olomouc
05. Červen 2007

Zájezd do Korutan - Rakousko

Termín 26-30.9 2007. 26.9.2007 odjezd z Brna autobusem ve 23.45 hod. 27-29-30.9.2007 program 30.9.2007 příjezd do Brna ve 23.00 hod. Organizaci zajišťuje OK Brno,přihláška je na www.ckait.cz Brno,termínová listina,přihlášku zašlete na OK Brno.

Olomouc
05. Červen 2007

Cena inženýrské komory 2007

IV.ročník soutěže ČKAIT.Pravidla soutěže jsou na www.ckait.cz. Vyzýváme členy oblasti Olomouc o účast v této preztižní soutěži.Přihlášku a její přílohy zašlete na OK ČKAIT Olomouc.

ČKAIT
24. Květen 2007

Přepis stanoviska MPO k dotazu možnosti zpracovávání dokumentace energetických ukazatelů budov podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., autorizovanými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb.

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov podle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, mohou zpracovávat autorizované osoby v rozsahu oborů, které se k této problematice vztahují. Při zpracování dokumentace budou postupovat v souladu s požadavky příslušných harmonizovaných českých technických norem a vyhlášky č. 291/2001 Sb., o podrobnostech účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách a technických norem a předpisů je nahrazujících.

Olomouc
07. Březen 2007

Certifikáty Celoživotního vzdělávání

,V kanceláři ČKAIT Olomouc jsou připraveny k vyzvednutí Certifikáty odbornosti pro členy,kteří odevzdaly čestné prohlášení o splnění kreditních bodů.

Olomouc
07. Březen 2007

Pojištění

V kanceláři ČKAIT Olomouc si můžete vyzvednout Certifikát o pojištění v úředních hodinách (pondělí a středa 8-11.30 a 12.30-15.30 hod)