Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
24. březen 2014

Liget Budapest International Design Competition Announcement

The Museum of Fine Arts Budapest and the Városliget Zrt., owned by the Hungarian State hereby announce an open, international, two-stage design competition for the design of museum buildings within the framework of the Liget Budapest Project on the territory of the City Park Budapest. The first round of the competition was announced on February 27 2014, and the deadline for the submission of competitive projects is May 27 2014.

Karlovy Vary
6. únor 2014

Žádost o pomoc

VÝZVA ČLENŮM ČKAIT OK ČKAIT KARLOVY VARY Obrátil se na mne Ing. Josef Švajgl s následující prosbou: Vážený pane, náš Svazek obcí pomáhá našim členským obcím s přípravou projektů a získávání dotací. Bohužel se nám nyní stala smutná věc, že zemřel starosta obce Vlkovice, který měl ústně rozjednáno s některým projektantem projekční řešení úpravy návsi. Jedná se o řešení přejezdů nad stávajícími žlaby, které nevyhovují svými rozměry a parametry provozu. Bohužel pan starosta nestihl předat informace ani podrobnější kontakty, s kým projekt připravoval.

SVI ČKAIT
20. prosinec 2013

Knihovna a studovna v domě ČKAIT – objednávané časopisy

Knihovnu a studovnu v domě ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, provozuje Středisko vzdělávání a informací ČKAIT. Provozní doba:pondělí, úterý, čtvrtek: 8,00 – 16,00 hod.středa: 8,00 – 17,00 hod.pátek: 8,00 – 15,00 hod. Odpovědný pracovník: Iva Tichá Telefon: 227 090 219 E-mail: iticha@ckait.cz Seznam objednávaných časopisů do knihovny je přiložen.

ČKAIT
11. prosinec 2013

Autorizovaná osoba - člen hodnotící komise veřejné zakázky – po technické novele ZVZ

Legislativní komise ČKAIT informuje členskou základnu o možném zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (po technické novele č. 341/2013 Sb.) (dále jen „ZVZ“)

ČKAIT
24. říjen 2013

Autorizovaná osoba - člen hodnotící komise veřejné zakázky

Vážení, vzhledem k možnému zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) od 1.1.2014, připravuje ČKAIT pro veřejné zadavatele seznam autorizovaných osob, které by se chtěly k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyjadřovat nebo být členy v hodnotících komisích pro tyto veřejné zakázky.

ČKAIT
23. říjen 2013

Upozornění na uzávěrku přihlášek Ceny ČKAIT

Připomínáme uzávěrku přihlášek do soutěže ČKAIT Cena inženýrské komory. Uzávěrka přihlášek je 31. 10. 2013. Přihlášku do soutěže a její přílohy je potřeba zaslat do tohoto data na vaší oblastní kancelář. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na shromáždění delegátů ČKAIT 29. března 2014. Podmínky soutěže najdete na http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-10-rocniku-souteze-ckait-cena…

Ústí nad Labem
17. říjen 2013

Smutná zpráva

Oznamujeme všem, že naše řady opustili tito významní členové OK ČKAIT Ústí nad Labem: Dne 10.10. 2013 zemřel Ing. Jiří Koudelka – 0000018, člen ustavujícího výboru ČKAIT v roce 1992 a dlouholetý místopředseda DR ČKAIT. Dne 11.10. 2013 náhle zemřel Ing. Josef Ouvín 0401128, člen výboru OK ČKAIT od roku 1998.

ČKAIT
1. říjen 2013

Návrat rodiče do přípravy a realizace staveb

…vzdělávací program ve stavebním oboru, dotovaný finančními prostředky Evropského sociálního fondu a hlavního města Prahy, připravovaný Nadací ABF, pro účastníky zdarma… Výuku tvoří základní modul, který si klade za cíl zlepšit především hard and soft a jazykové dovednosti. Výuka bude probíhat každou středu od 8.45 – 13.30 hod, v Domě ABF na Václavském náměstí 833/31 v Praze: Pracovní pohovor, 23. 10. 2013 Zřízení IČ/založení firmy, 30. 10. 2013 Stavební zákon - novinky, 6. 11. 2013