Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Slovinsko

Slovinsko

Kandidát, který chce vykonávat regulovanou profesi nebo regulované činnosti ve Slovinské republice, musí poštou předložit žádost o uznání kvalifikace na předepsaném formuláři kompetentnímu úřadu s příslušnými dokumenty. Tento formulář je k dispozici na webové stránce : http://www.mddsz.gov.si/si/obrazci/#c17026.

Kompetentním úřadem pro architekty (a jiné stavební profese) pro uznání odborné kvalifikace je Ministerstvo životního prostředí a územního plánování. Po vydání rozhodnutí o uznání profesní způsobilosti zasílá ministerstvo toto rozhodnutí Komoře architektů (pro architekty) nebo Komoře inženýrů (pro ostatní inženýrské profese), které registrují jednotlivce v rejstříku architektů/inženýrů z úředního nařízení.

V souladu se Zákonem o správních poplatcích musí být za proceduru uznávání zaplacen administrativní poplatek. Tento administrativní poplatek je 17,73 €.

Dokumenty jsou běžně podávány v ověřeném překladu, společně s kopiemi originálů.

Kandidát musí připojit k žádosti následující dokumenty:
  • důkaz o státní příslušnosti,
  • diplom, certifikát a jiný důkaz o oficiálním vzdělání,
  • certifikáty od kompetentních úřadů členského státu EU o splnění podmínek pro výkon práce nebo činnosti v tomto členském státě EU.
Proces uznávání je veden ve slovinském jazyce.

Kontakt: Sabina Jereb, M.Sc. Senior Advisor Building sector Spatial planning directorate Ministry of the environment and spatial planning Republic of Slovenia Sabina.Jereb@gov.si Phone: +386 1 420 23 95
Polona Okretic Slovenian Chamber of Engineers polona.okretic@izs.si