Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Cena Inženýrské komory: Veřejnost může rozhodovat o kvalitních stavbách v ČR

Cena Inženýrské komory: Veřejnost může rozhodovat o kvalitních stavbách v ČR

Do 19. ročníku Ceny Inženýrské komory 2022 se přihlásilo 74 skvělých staveb. Všechny přihlášené stavby byly v těchto dnech zveřejněny na stránce cik.ckait.cz. Můžete hlasovat a vybrat stavbu, která získá Cenu veřejnosti.

Trojnásobný počet přihlášených projektů a realizací oproti loňskému roku svědčí o stoupajícím významu této soutěže. Z druhé strany vidím rostoucí kvalitu staveb, které nemusejí nutně uhranout okázalostí nebo vysokými rozpočty. I proto oceňuji množství rekonstrukcí, přístaveb nebo drobnějších, ale technicky důmyslných realizací či záměrů,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavě (ČKAIT), která je vyhlašovatelem 19. ročníku této ceny.

rozhledna Šibeník

Hlasování veřejnosti bude probíhat až do konce srpna. Odborné posouzení přihlášených staveb probíhá v červnu. Termín slavnostního vyhlášení je stanoven na sobotu 21. října při příležitosti Shromáždění delegátů ČKAIT.

Cena Inženýrské komory se od jiných podobných soutěží odlišuje zejména tím, že projekty a stavby mohou přihlásit pouze autorizované osoby ČKAIT, které se významně podílely na jejich projektování nebo realizaci. Přihlášené stavby musely být dokončeny v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Počítají se však i dokončené projektové dokumentace chystaných stavebních děl.

Letos máme opravdu těžkou práci a zároveň si ceníme mimořádného zájmu autorizovaných osob o tuto komorovou soutěž. Přihlášena je řada skvělých staveb a projektů, a to z celého širokého spektra staveb pozemních, dopravních i vodohospodářských, staveb mostů a lávek až po technologická zařízení staveb napříč celou republikou a všemi kraji. Mnohé z nich již získaly významná ocenění v rámci jiných soutěží. V rámci 1. kola nyní každý člen poroty nominuje cca 30 staveb, ze kterých následně vzejdou finálové inženýrské návrhy. Sama jsem zvědavá, jak se naše hodnocení sejde s hlasováním veřejnosti,“ říká Ing. Renata Zdařilová, předsedkyně hodnotitelské poroty.

Přehlídka dává prostor také realizacím zaměřeným na infrastrukturní projekty, ryze inženýrské realizace, zdánlivě nenápadné stavby s významným vlivem na společnost. Z hlediska veřejnosti a odborné poroty se proto nehodnotí jen architektonická stránka, ale rovněž funkce a přínos staveb v kombinaci s jejich pořizovací cenou a provozními náklady.

Luhačovice - hala Vincentka

Cena Inženýrské komory spojuje řadu inovací a důmyslnost tuzemských inženýrů a techniků s detailní dokumentací realizovaných nebo plánovaných stavebních děl. Přínos celé soutěže proto nutně nespočívá v konečném pořadí, ale spíše v osvětě stavebních profesí.

Hlavně u již zprovozněných realizací se do hodnocení promítají rovněž praktické zkušenosti zapojených hlasujících. Díky tomu třeba vloni získala Cenu veřejnosti intenzifikace čistírny odpadních vod v Kamenici u Prahy,“ doplňuje Ing. Robert Špalek. Ten podobně jako v loňském roce vyzdvihuje množství rekonstrukcí, stejně jako finančně i energeticky úsporných opatření.

 

Partnerem Ceny Inženýrské komory 2022 je 

MMR

 

Pro více informací kontaktujte:
Ing. Markéta Kohoutová, vedoucí Tiskového oddělení ČKAIT. tel: 227 090 227, 773 222 338, mkohoutova@ckait.cz

07. 06. 2023