Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aktuální problémy geotechniky

Aktuální problémy geotechniky

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
geotechniky, projektanty, autorizované osoby
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Š. Janoušková
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Lukáš Klee, PhD, LLM, MBA, Ing. Richard Barvínek, Doc. Ing. Jan Masopust
Hlavní odborné téma – program akce
1. Potřeba zavedení standardních pravidel FIDIC a účelný podíl geotechnických rizik - JUDr.Lukáš Klee, PhD, LLM, MBA - 1,5 hod

2. Současný stav norem pro provádění geotechnického průzkumu - Ing.Richard Barvínek - 45 min

3. Navrhování geotechnických konstrukcí podle evropských norem - Doc. Ing. Jan Masopust, CSc - 45 min

4. panelová diskuse přednášejících nad dotazy - 30 min

Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Aktuální problémy geotechniky při stanovování geotechnických rizik, provádění geotechnického průzkumu a navrhování geotechnických konstrukcí podle evropských norem.