Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aktuální problémy geotechniky

Aktuální problémy geotechniky

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
geotechniky, projektanty, autorizované osoby
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Š. Janoušková
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Lukáš Klee, PhD, LLM, MBA, Ing. Richard Barvínek, Doc. Ing. Jan Masopust
Hlavní odborné téma – program akce
1. Potřeba zavedení standardních pravidel FIDIC a účelný podíl geotechnických rizik - JUDr.Lukáš Klee, PhD, LLM, MBA - 1,5 hod

2. Současný stav norem pro provádění geotechnického průzkumu - Ing.Richard Barvínek - 45 min

3. Navrhování geotechnických konstrukcí podle evropských norem - Doc. Ing. Jan Masopust, CSc - 45 min

4. panelová diskuse přednášejících nad dotazy - 30 min

Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Aktuální problémy geotechniky při stanovování geotechnických rizik, provádění geotechnického průzkumu a navrhování geotechnických konstrukcí podle evropských norem.