Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Energetická náročnost budov 2014 aneb Navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie v souladu s normovými požadavky

Energetická náročnost budov 2014 aneb Navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie v souladu s normovými požadavky

Druh akce
seminář
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
energetičtí specialisté, projektanti, AO,
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Doc. Ing. Michal Kabrhel, PhD.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Kulhánek, Doc. Kabrhel, Doc. Hirš, Ing. Kotek
Hlavní odborné téma – program akce
I. Tepelná ochrana a energetika budov
• Aktuální stav legislativy
• Okrajové podmínky hodnocení
• Součinitel prostupu tepla
• Difúze a kondenzace vodní páry
• Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce
• Pokles dotykové teploty podlahové konstrukce
• Tepelná stabilita místnosti v letním období
• Tepelná stabilita místnosti v zimním období
• Energetická náročnost budov

II. Technická zařízení budov
• Moderní technologie v oblasti technických zařízení budov
• Systémy vytápění
• Systémy větrání
• Energeticky efektivní systémy chlazení
• Energetická náročnost technických systémů budov a její stanovení
• Novinky z oblasti zdravotechniky
• Využití odpadní a dešťové vody
• Zvyšování účinnosti díky využití zpětného získávání tepla
• Využití obnovitelných zdrojů energie
• Solární systémy pro přípravu teplé vody a vytápění
• Fotovoltaické systémy a jejich využití
• Tepelná čerpadla a jejich efektivní provoz
• Systémy řízení budov
• Příklady vhodných řešení

Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (v současné době se připravuje jeho další velká novela) se v rozmezí let 2016 - 2019 zavádí povinnost navrhovat a provádět nové budovy pouze v úrovni požadavků na energetickou náročnost budov s téměř nulovou spotřebou energie.

"Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 - Program EFEKT"