Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Energetická náročnost budov 2014 aneb Navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie v souladu s normovými požadavky

Energetická náročnost budov 2014 aneb Navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie v souladu s normovými požadavky

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby , odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Š. Janoušková
Přednášející (pracoviště)
Ostrava:Ing.Skotnicová, Ing.Svatošová, Ing.Tymová, Doc.Ing.Vrtek, Brno: Doc.Ing. Chybík, Doc. Vrtek, Praha: Doc. Chybík, M.Jindrák, Doc.Ing.Svoboda Plzeň: bude upřesněno
Hlavní odborné téma – program akce
I. Tepelná ochrana a energetika budov
. Aktuální stav legislativy
• Okrajové podmínky hodnocení
• Součinitel prostupu tepla
• Difúze a kondenzace vodní páry
• Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce
• Pokles dotykové teploty podlahové konstrukce
• Tepelná stabilita místnosti v letním období
• Tepelná stabilita místnosti v zimním období
• Energetická náročnost budov

II. Technická zařízení budov
• Moderní technologie v oblasti technických zařízení budov
• Systémy vytápění
• Systémy větrání
• Energeticky efektivní systémy chlazení
• Energetická náročnost technických systémů budov a její stanovení
• Novinky z oblasti zdravotechniky
• Využití odpadní a dešťové vody
• Zvyšování účinnosti díky využití zpětného získávání tepla
• Využití obnovitelných zdrojů energie
• Solární systémy pro přípravu teplé vody a vytápění
• Fotovoltaické systémy a jejich využití
• Tepelná čerpadla a jejich efektivní provoz
• Systémy řízení budov
• Příklady vhodných řešení

Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (v současné době se připravuje jeho další velká novela) se v rozmezí let 2016 - 2019 zavádí povinnost navrhovat a provádět nové budovy pouze v úrovni požadavků na energetickou náročnost budov s téměř nulovou spotřebou energie.

"Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 - Program EFEKT"