Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference TECH 21 Brno

Konference TECH 21 Brno

Pořadatel

Druh akce
konference
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Konference je určena pro pracovníky ze sféry výrobní, projekční, montážní, investory a další odborné zájemce.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr Sedlák, Ph.D. – QUALIFORM, a.s., Ing. Alan Malec – QUALIFORM, a.s., Ing. Pavel Rubáš, Ph.D. – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Ing. Jitka Dostalová – GreenVille service s.r.o., JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D. – advokátní kancelá
Hlavní odborné téma – program akce
- Jak prokazovat shodu výrobků na stavbě
- Akustický komfort bydlení
- Zelené střechy – trend udržitelné výstavby a moderních měst
- Správný postup při uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla (stavby)
- Problémy smluvních vztahů ve stavebnictví, jejich prevence a přístup k řešení v praxi
- Návrh vzduchotechniky z hlediska akustického mikroklima – chyby v návrhu a jejich odstranění
- Nástroje pro efektivní odhalování chyb v tepelné ochraně budov
- Nevhodné řešení střešních konstrukcí z hlediska tepelné techniky
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Konference je pořádaná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Národní politikou kvality. Konference je určena pro pracovníky ze sféry výrobní, projekční, montážní, investory a další odborné zájemce.