Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Poradna pro Bezbariérové řešení staveb – Praha, Ostrava

Poradna pro Bezbariérové řešení staveb – Praha, Ostrava

ČKAIT nabízí možnost konzultovat bezbariérové řešení staveb autorizovaným osobám i odborné veřejnosti v Praze a Ostravě.

-----------------
PRAHA

  • Každou lichou středu v měsíci, 15 – 17 hod.

ČKAIT, Středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, Praha 2
Objednání konzultace: e-mail: estropkova@ckait.cz, tel.: 227 090 211

-----------------
OSTRAVA

  • Každou poslední středu v měsíci, 14 – 16 hod.

Oblastní kancelář ČKAIT Ostrava, 28. října 150, Ostrava
Objednání konzultace: e-mail: ostrava@ckait.cz, tel.: 597 577 132

-----------------
-----------------

Poznámka:
Upozorňujeme na zpracovaný volně přístupný dokument projektu Dopravně inženýrská opatření BESIP v obcích, který je zveřejněn na webu Svazu měst a obcí ČR.
Dokument je možné si stáhnout.