Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Připomínky ČKAIT k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Připomínky ČKAIT k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

MŠMT ČR poslalo do mezirezortního připomínkovacího řízení v období 10.4.2019 – 6.5.2019 návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Stanovisko ČKAIT odeslané 29.5.2019 naleznete v příloze.