Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Středisko legislativně – právní

ObrázekStředisko legislativně právní (SLP) administrativně a technicky zajišťuje ve spolupráci s Legislativní komisí ČKAIT připomínkovací proces, sleduje návrhy právních předpisů v rámci mezirezortního připomínkového řízení, předává tyto podklady orgánům ČKAIT, představenstvu, autorizační radě, oblastním kancelářím a  prostřednictvím Střediska vzdělávání a informací také profesním aktivům k jejich připomínkám, shromažďuje připomínky, tyto edituje ve spolupráci s Legislativní komisí a předává je předkladatelům návrhů. Následně SLP také informuje výše jmenované orgány či jednotlivé členy o vypořádání jejich připomínek. 
Kromě mezirezortního připomínkového řízení se ČKAIT také podílí na přípravě tezí i na úpravách návrhů nových právních předpisů v oblasti svého působení, zejména stavebních zákonů a vyhlášek. 
SLP též zprostředkovává komunikaci členů ČKAIT s komorovými komisemi (s Legislativní komisí a Komisí pro zadávání veřejných zakázek), s předsedy profesních aktivů pro jednotlivé obory a specializace a připravuje ve spolupráci s externími právníky stanoviska k dotazům autorizovaných osob a dalších veřejnoprávních i soukromých subjektů. 

Vedoucí střediska: Mgr. Helena Dalešická, tf.: 227 090 116, email: hdalesicka@ckait.cz

Legislativní komise ČKAIT: předseda, Ing. František Hladík, email: hdalesicka@ckait.cz, stanoviska LK ČKAIT

Právní poradna ČKAIT: Mgr. Jana Machačková (v Praze) a JUDr. Eva Kuzmová (v Brně) (každou středu mimo prázdnin od 15.00-17.00). V tuto dobu je možná osobní účast, nebo kdykoliv je možné dotazy adresovat na e-mail hdalesicka@ckait.cz

Odborný poradce (Zelená úsporám, normy): pí. Marie Báčová, tf.: 227 090 122, email: mbacova@ckait.cz.

Středisko legislativně právní na webových stránkách www.ckait.cz provozuje rubriku FAQ – časté otázky