Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Středisko legislativně – právní

ObrázekČinnost střediska je zaměřena především k tomu, aby stávající legislativa a příprava nových právních přepisů odrážela specifickou povahu ČKAIT. Ve spolupráci s Legislativní komisí ČKAIT se podílí na analýze návrhů právních předpisů vztahujících se zejména ke stavebnímu zákonu a autorizačnímu zákonu. Připravuje stanoviska k dotazům autorizovaných osob, podklady pro probíhající legislativní procesy, zajišťuje právní poradnu pro členy ČKAIT.

Vedoucí střediska: Ing, Hedviga Klepáčková tf.: 227 090 116 email: hklepackova@ckait.cz Legislativní komise ČKAIT: předseda, Ing. František Hladík email: hklepackova@ckait.cz stanoviska LK ČKAIT Právní poradna ČKAIT: JUDr. Václava Koukalová, tf.: 227 090 111 (každou druhou středu mimo prázdnin od 15.00-17.00) nebo osobně ve stejnou dobu email kdykoliv: ckait@ckait.cz , hklepackova@ckait.cz Odborný poradce (Zelená úsporám, normy): pí. Marie Báčová tf.: 227 090 122 email: mbacova@ckait.cz Středisko legislativně právní na webových stránkách www.ckait.cz provozuje rubriky FAQ – časté otázky, Diskusní fórum, Zelená úsporám – Otázky a odpovědi k ZÚ, Eurokódy.