Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Středisko legislativně – právní

ObrázekČinnost střediska je zaměřena především k tomu, aby stávající legislativa a příprava nových právních přepisů odrážela specifickou povahu ČKAIT. Ve spolupráci s Legislativní komisí ČKAIT se podílí na analýze návrhů právních předpisů vztahujících se zejména ke stavebnímu zákonu a autorizačnímu zákonu. Připravuje stanoviska k dotazům autorizovaných osob, podklady pro probíhající legislativní procesy, zajišťuje právní poradnu pro členy ČKAIT.

Vedoucí střediska: Mgr. Helena Dalešická, tf.: 227 090 116, email: hdalesicka@ckait.cz

Legislativní komise ČKAIT: předseda, Ing. František Hladík, email: hdalesicka@ckait.cz, stanoviska LK ČKAIT

Právní poradna ČKAIT: Mgr. Jana Machačková (v Praze) a JUDr. Eva Kuzmová (v Brně) (každou středu mimo prázdnin od 15.00-17.00) nebo osobně ve stejnou dobu email kdykoliv: ckait@ckait.cz , hdalesicka@ckait.cz

Odborný poradce (Zelená úsporám, normy): pí. Marie Báčová, tf.: 227 090 122, email: mbacova@ckait.cz.

Středisko legislativně právní na webových stránkách www.ckait.cz provozuje rubriky FAQ – časté otázky, Zelená úsporám – Otázky a odpovědi k ZÚ, Eurokódy.