Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Připomínky ČKAIT k návrhu novely stavebního zákona týkající se elektronického stavebního deníku

Připomínky ČKAIT k návrhu novely stavebního zákona týkající se elektronického stavebního deníku

ČKAIT obdržela 29.4.2019 od skupiny poslanců žádost o stanovisko k jejich návrhu, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 
Návrh a stanovisko Komory odeslané 30.4.2019 emailem naleznete v přílohách.