Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

REKONSTRUKCE A SANACE V PRACI IV. ročník

REKONSTRUKCE A SANACE V PRACI IV. ročník

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
5
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, autorizované osoby, investoři, stavbyvedoucí
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
prezentace v elektronické formě ke stažení
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Kučera CSc.
Přednášející (pracoviště)
viz. program
Hlavní odborné téma – program akce
Navrhování zateplovacích systémů – na co by se nemělo zapomenout
Ing. Martin Bureš
Provádění zateplovacích systémů (ETICS) má již poměrně dlouhou tradici. Navzdory tomu se však stále objevují případy, kdy je systém navržen nevhodným způsobem, což se projeví v nedostatečné či špatné funkčnosti systému a následně vznikem poruch. Příspěvek se soustředí na správné zásady navrhování a projektování ETICS a je doplněn o praktické příklady správného či chybného provedení.
30 minut

Rekonstrukce historických obkladů a dlažeb
Tomáš Heřman

Jak se vypořádat s rekonstrukcí historických obkladů a dlažeb tak, aby byla zachována původní podoba za dodržení nejmodernějších technologických postupů? Čeho bychom se měli vyvarovat, když se rozhodneme opravovat historickou měšťanskou dlažbu? Zkušenosti s rekonstrukcí vily Stiessny v Brně a s renovací pavilónu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
30 minut
Rekonstrukce starých domů – zateplení střech a fasád
Jan Kurc

Zateplování budov, které mají za sebou mnoho desítek let používání a řadu přestaveb realizovaných v různé kvalitě, vyžaduje vždy poměrně citlivý přístup. Ne vždy se za citlivý přístup dá považovat zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem a schování nemocné konstrukce krovu pod nový podhled a krytinu.
30 minut

Využití speciálních technických malt ve stavebnictví
Ing. Pavel Svatoš
O výrobcích označovaných jako Technické malty se neprávem mluvilo jako o okrajovém sortimentu stavebních výrobků „pro specialisty“. Technické malty se však stávají vítaným pomocníkem v běžném stavebním procesu, a to jak při nové výstavbě, tak při rekonstrukcích budov. Malty umí kombinovat různé funkce – například hydroizolační, injektážní, sanační, apod. V našem příspěvku Vám tuto zajímavou skupinu výrobků představíme, popíšeme funkce jednotlivých druhů malt a seznámíme Vás s případy kdy je možné tyto malty použít, případně kdy je vhodnější zvolit jiná řešení.
30 minut

Systémové řešení pro sanaci a reprofilaci podkladových konstrukcí
Ing. Jaroslav Rejman
Zaměříme se na sanaci a reprofilaci stávajících konstrukcí z pohledu návrhu vhodné technologie. Volba správné technologie a materiálů je možná až po posouzení všech faktorů, které nám výsledek ovlivní. Autor návrhu musí zohlednit nejen materiálové složení podkladu, ale také, cenu, skladbu výsledné konstrukce a další faktory. Na příkladech si ukážeme různé návrhy a jejich modifikace.
30 minut

Nadměrná vlhkost v základových a soklových partiích budov, hledání příčin, návrh opatření
Ing. Pavel Šťastný CSc.

Ze své dlouholeté praxe popíši různé příčiny výskytu nadměrné vlhkosti v základových a soklových partiích budov a navrhnu opatření vedoucí v lepším případě k odstranění zvýšené vlhkosti, nebo alespoň k vytvoření stavu přijatelného jak pro budovu samotnou, tak pro její uživatele nebo vlastníky. Věnovat se budu především objektům postaveným před rokem 1990 a to jak objektům určených k bydlení, tak k jinému účelu.
60 minut
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

cyklus seminářů zaměřen na praktické zkušenosti s rekonstrukcemi a sanacemi budov nebo jejich částí. Letošní IV. ročník je s ohledem na hodnocení předchozích ročníků účastníky semináře zaměřen především na problematiku vlhkosti ve stavbách a diagnostice poruch jednotlivých konstrukcí.