Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekonstrukce a sanace v praxi

Rekonstrukce a sanace v praxi

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
5
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby, investoři, realizační firmy, architekti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
prezentace přednášejících
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Kučera CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Miroslav Diviš, Mgr. Pavel Svatoš, Michal Zajíc, Jan Kurc, Ing. Martin Bureš, Ing. Pavel Šťastný CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
Velkoplošná dlažba – zásady pro navrhování, vady a poruchy vzniklé nesprávným návrhem
Ing. Miroslav Diviš
Vliv tepelné roztažnosti, chování dlažby na podlahovém vytápění, dilatační spáry, vliv rozměrů dláždit, barevných kombinací na roztažnost a dilatační spáry

Cementový nebo anhydritový potěr?
Mgr. Pavel Svatoš, Michal Zajíc
Rozdíly obou technologií, dílčí výhody i nevýhody, souvislosti s ČSN 74 4505, aspekty a důsledky výběru obou technologií…

Jak na požadovanou vzduchotěsnost při rekonstrukcích a zateplování šikmých střešních plášťů, zvláště u složitých detailů?
Jan Kurc
I u konstrukčně složité střechy je možno navrhnout funkční skladbu respektující požadavek na vzduchotěsnost. Řešení detailů u krokví, kleštin, střešních oken, napojování a ukončování parotěsných folií, řešení prostupů

Vnější kontaktní zateplovací systémy s obkladem - vhodnost použití, limity
Ing. Martin Bureš
Kdy je účelné a technicky možné navrhnout kontaktní zateplovací systém s obkladem z keramických a cihelných prvků? Požadavky a podmínky pro jeho dlouhodobou funkčnost a životnost. Kdy nelze tento systém doporučit. Důsledky nevhodného použití u rekonstruovaných budov.

Hydroizolace základového zdiva u již stojících objektů, zvláště při požadavku na další komerční využití suterénních prostor
Ing. Pavel Šťastný CSc.
Různé postupy odvlhčování staveb v závislosti na materiálovém složení obvodových stěn, charakteru okolního terénu a umístění budovy, vhodnost různých navržených řešení vzhledem k dalšímu využití prostor v budově, přehled dlouhodobě nefunkčních, ale často využívaných řešení.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem tohoto cyklu seminářů je předat odborné veřejnosti informace pro navrhování správných, funkčních a spolehlivých technických řešení používaných při rekonstrukcích a výstavbě budov. Přednášející jsou připraveni problémy a chyby v projektech i realizaci na příkladech z praxe nejen pojmenovat, ale navrhnout cesty jak tímto problémům již ve fázi návrhu předcházet, nebo jak tyto problémy řešit.