Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekonstrukce a sanace v praxi 2015 III. ročník cyklu seminářů

Rekonstrukce a sanace v praxi 2015 III. ročník cyklu seminářů

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, architekti, stavbyvedoucí, TDI, investoři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Kučera CSc.
Přednášející (pracoviště)
viz. program
Hlavní odborné téma – program akce
Dilatace stavebních konstrukcí ve vazbě na pokládku dlažby – navrhování, provádění, vady
Jiří Pavlíček
Dilatační spáry jsou nedílnou součástí staveb a velmi významně mohou ovlivnit jejich životnost. Vzhledem k širokému spektru konstrukčních systémů budov, na kterých mohou být dlažby pokládány, je nutné, aby návrh dilatačních spár byl stanoven projektantem již v projektové dokumentaci. Jak postupovat při jejich návrhu a co mohou být ovlivňující faktory? Lze dilatace stavebních konstrukcí nejen při rekonstrukcích budov řešit „systémově“? Nabízíme základní minimum pro navrhování a provádění ploch dotčených dilatacemi
Podlahy v privátních garážích
Mgr. Pavel Svatoš, Petr Molek
Povedeme polemiku, zda je třeba dle ČSN 744505 podlahu v privátní garáži brát jako průmyslovou podlahu nebo jako podlahu bytové občanské stavby? Seznámíme se s dostupnými variantami povrchových úprav včetně výhod, nevýhod, případně možných poruch – dlažba, epoxidové nátěrové a stěrkové systémy bez vyrovnání zátěžovou nivelační hmotou či s jejím použitím, epoxidové záškraby, prosypávané epoxidové vrstvy, případně leštěné chemicky upravované drátkobetony.
Vhodnost jednotlivých úprav pro rekonstrukce stávajících podlah.

Vysoce paropropustný zateplovací systém pro rekonstrukce a sanace – vhodnost použití
Ing. Martin Bureš
Limity a vhodnost použití nového zateplovacího systému se sníženým difuzním odporem. Kdy je vhodné tento systém použít, jaký vliv bude mít tento systém na vlhkostní bilanci v konstrukci? Čím se odlišuje od „standardních“ zateplovacích systémů?

Privátní bazény a sauny, zásady pro navrhování při využití dlažeb a obkladů.
Tomáš Heřman
Při výstavbě aquaparků či jiných plaveckých areálů se nesetkáváme s tolika nedostatky, jako v návrzích a výstavbě privátních bazénů a saun. A to jak v objektech určených k bydlení, tak v hotelích, školkách a dalších budovách, kde jsou tyto privátními bazény a sauny určeny pro menší skupiny osob. Nezanedbatelné množství reklamací a poruch je při tom způsobeno nerespektováním základních zásad spojených nejen s použitím dlažeb a obkladů. Cílem přednášky je na tyto zásady upozornit a na praktických příkladech ukázat důsledky nerespektování těchto zásad.


Co v projektech rekonstrukcí budov nebylo a mělo být, aneb budoucí problémy nejen s vlhkostí jsou na obzoru.
Ing. Pavel Šťastný CSc.
Na přání účastníků loňského ročníku toto volné pokračování přednášky zaměřené na problematiku vlhkosti ve stavbách. Tentokrát především na praktické zkušenosti se stavem, rozsahem a podrobností projektové dokumentace versus realitě při provádění a následném užívání budov. Zaměřeno především na prostory, ve kterých dojde ke změně užívání stavby, komerční prostory a historické budovy.

Příprava žádostí o podporu z dotačních programů Nová zelená úsporám, kontrolní a dohledová činnost SFŽP
Pracovníci SFŽP
Podmínky a podporované oblasti snižování energetické náročnosti budov prostřednictvím SFŽP, doporučení pro zpracování dokumentace a přípravu žádostí o dotace, kontrolní a dohledová činnost fondu u projektů připravovaných, realizovaných i vyplacených. Závěry ze zjištěných skutečností.

Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář zaměřený na praktické zkušenosti z oblasti navrhování a následného provádění stavebních prací. Letošní ročník je zaměřen především na problematiku vlhkosti ve stavbách a poruch podlahových konstrukcí. . S ohledem na očekávanou aktualizaci dotačního titulu Nová Zelená úsporám přinesou aktuální informace přímo pracovníci Státního fondu životního prostředí.