Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

REKONSTURKCE A SANACE V PRAXI IV. ročník

REKONSTURKCE A SANACE V PRAXI IV. ročník

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, autoriované osoby, stavbyvedoucí, investoři
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
prezentace v elekronické formě ke stažení
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Kučera CSc.
Přednášející (pracoviště)
viz program
Hlavní odborné téma – program akce
Navrhování zateplovacích systémů – na co by se nemělo zapomenout
Ing. Martin Bureš
Provádění zateplovacích systémů (ETICS) má již poměrně dlouhou tradici. Navzdory tomu se však stále objevují případy, kdy je systém navržen nevhodným způsobem, což se projeví v nedostatečné či špatné funkčnosti systému a následně vznikem poruch. Příspěvek se soustředí na správné zásady navrhování a projektování ETICS a je doplněn o praktické příklady správného či chybného provedení. 30 minut

Rekonstrukce historických obkladů a dlažeb
Tomáš Heřman
Jak se vypořádat s rekonstrukcí historických obkladů a dlažeb tak, aby byla zachována původní podoba za dodržení nejmodernějších technologických postupů? Čeho bychom se měli vyvarovat, když se rozhodneme opravovat historickou měšťanskou dlažbu? Zkušenosti s rekonstrukcí vily Stiessny v Brně a s renovací pavilónu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 30 minut
Rekonstrukce starých domů – zateplení střech a fasád
Jan Kurc
Zateplování budov, které mají za sebou mnoho desítek let používání a řadu přestaveb realizovaných v různé kvalitě, vyžaduje vždy poměrně citlivý přístup. Ne vždy se za citlivý přístup dá považovat zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem a schování nemocné konstrukce krovu pod nový podhled a krytinu. 30 minut

Využití speciálních technických malt ve stavebnictví
Michal Watzek, Michal Gábrle, Petr Jelínek
O výrobcích označovaných jako Technické malty se neprávem mluvilo jako o okrajovém sortimentu stavebních výrobků „pro specialisty“. Technické malty se však stávají vítaným pomocníkem v běžném stavebním procesu, a to jak při nové výstavbě, tak při rekonstrukcích budov. Malty umí kombinovat různé funkce – například hydroizolační, injektážní, sanační, apod. V našem příspěvku Vám tuto zajímavou skupinu výrobků představíme, popíšeme funkce jednotlivých druhů malt a seznámíme Vás s případy, kdy je možné tyto malty použít, případně kdy je vhodnější zvolit jiná řešení. 30 minut

Systémové řešení pro sanaci a reprofilaci podkladových konstrukcí
Ing. Jaroslav Rejman
Zaměříme se na sanaci a reprofilaci stávajících konstrukcí z pohledu návrhu vhodné technologie. Volba správné technologie a materiálů je možná až po posouzení všech faktorů, které nám výsledek ovlivní. Autor návrhu musí zohlednit nejen materiálové složení podkladu, ale také cenu, skladbu výsledné konstrukce a další faktory. Na příkladech si ukážeme různé návrhy a jejich modifikace.
30 minut

Nadměrná vlhkost v základových a soklových partiích budov, hledání příčin, návrh opatření
Ing. Pavel Šťastný CSc.
Ze své dlouholeté praxe popíši různé příčiny výskytu nadměrné vlhkosti v základových a soklových partiích budov a navrhnu opatření vedoucí v lepším případě k odstranění zvýšené vlhkosti, nebo alespoň k vytvoření stavu přijatelného jak pro budovu samotnou, tak pro její uživatele nebo vlastníky. Věnovat se budu především budovám postaveným před rokem 1990 a to jak budovám určeným k bydlení, tak k jinému účelu. 60 minutTyp
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Na základě pozitivních ohlasů většiny účastníků předchozích třech ročníků jsme opět připravili program zaměřený na praktické zkušenosti jak z oblasti navrhování, tak z oblasti následného provádění stavebních prací. Ve čtvrtém ročníku reagujeme na přání účastníků zaměřit se více na problematiku rekonstrukce a sanace stávajících budov, a to především ve vazbě na problematiku vlhkosti ve stavbách a diagnostiku poruch jednotlivých konstrukcí. Těšíme se již počtvrté na shledanou.