Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon - aktuální změny

Stavební zákon - aktuální změny

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Janoušková Šárka
Přednášející (pracoviště)
Ing. Pavlová Marcela
Hlavní odborné téma – program akce
• důležité pojmy SZ
• umisťování staveb: územní řízení, zjednodušené územní řízení, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva
• povolování staveb: ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení, stavební řízení, činnost autorizovaného inspektora
• kolaudace a užívání staveb
• odstraňování staveb
• vybrané činnosti ve výstavbě
• provádění staveb
• povinnosti jednotlivých účastníku výstavby
• sankce
• zkrácené stavební řízení
• změny souvisejících zákonů
• prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu


Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění novely stavebního zákona