Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Text návrhu novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Platné znění zákona o hospodaření energií s vyznačením navrhovaných změn
Připomínky ČKAIT k návrhu novely zákona o hospodaření energií zaslané Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR