Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada ČKAIT Plzeň 2014 - Výroční zpráva za rok 2013

Valná hromada ČKAIT Plzeň 2014 - Výroční zpráva za rok 2013

Dne 16. ledna 2014 proběhla v Měšťanské besedě v Plzni Valná hromada oblasti Plzeň.

Zde předkládáme k nahlédnutí Výroční zprávu za rok 2013 včetně Usnesení z Valné hromady 2014, včetně navržených delegátů za oblast Plzeň pro Shromáždění delegátů 2014 v Praze a jejich náhradníků a včetně Plánu činnosti pobočky ČKAIT Plzeň pro rok 2014.