Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI - po novele (zákonné opatření Senátu 186, platné od 1. 1. 2014)

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI - po novele (zákonné opatření Senátu 186, platné od 1. 1. 2014)

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
určeno pro osoby zabývající se problematikou veřejných zakázek
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Martin Budiš, odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Hlavní odborné téma – program akce
Účastníci budou seznámeni s problematikou postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a s možnostmi použití a průběhem veřejné zakázky zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení s ohledem na novelu zákona s účinností od 1. 1. 2014. Zákonné opatření Senátu 186, platné od 1. 1. 2014.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seznámení s postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, u zakázek malého rozsahu a u výběrového řízení zadaného formou zjednodušeného podlimitního řízení s ohledem na novelizované znění zákona o veřejných zakázkách.
Veřejné zakázky malého rozsahu
• Co je to veřejná zakázka malého rozsahu.
• Limity veřejných zakázek malého rozsahu.
• Jakým způsobem zadavatel zjistí, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.
• Jakým způsobem zadat veřejnou zakázku malého rozsahu.
• Co musí zadavatel učinit, rozhodne-li se zadat veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona.
• Uzavření smlouvy.
• Povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy.
Zjednodušené podlimitní řízení
• Podmínky použití.
• Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení.
• Od otevírání obálek do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (prokazování a posuzování kvalifikace).
• Uzavření smlouvy.
• Povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy.
Seznámení s procesem a průběhem veřejné zakázky od vypracování zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení. Uchazeči budou seznámeni s jednotlivými fázemi výběrového řízení a s praktickými příklady. Časté chyby. Diskuse a dotazy.
Seminář je určen nejen pro začátečníky.