Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Exkluzivní rozhovor předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka pro časopis ASB v září 2019 k rekodifikaci veřejného stavebního práva

Exkluzivní rozhovor předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka pro časopis ASB v září 2019 k rekodifikaci veřejného stavebního práva

Rekodifikaci ano, ale ne rychle a zběsile.
Jedním z velkých úkolů současné vlády má být dovést do konce rekodifikaci stavebního práva, která si klade za cíl urychlit a zjednodušit systém povolování staveb v ČR. Od zveřejnění věcného záměru zákona vzbudilo toto téma řadu reakcí, obavy neskrývali ekologové, památkáři ani představitelé Nejvyššího správního soudu.
Pro přepracování věcného záměru nového stavebního zákona se vyslovila také Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Legislativní rady vlády, ministryně spravedlnosti však nakonec dokument doporučila ke schválení. Paragrafové znění návrhu nového zákona, které má vyřešit řadu nejasností a objasnit některé vágní formulace, by podle plánovaného rozvrhu legislativních prací mělo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky zpracovat do konce října 2019. V minulém čísle jsme vám přinesli rozhovor na téma rekodifikace stavebního zákona s předsedou České komory architektů, nyní je doplňujeme o rozhovor se zástupcem druhé z velkých profesních komor ve stavebnictví, předsedou České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pavlem Křečkem.
26. 09. 2019